OBJAVLJEN Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je  28. listopada 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 25.000.000,00 kuna. Predmet ovog Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima (proizvodna i/ili prerađivačka industrija), kojima se ostvaruje ušteda energije od  minimalno 30% uz jednake parametre predmetnog sustava ili procesa.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti, trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora, fizičke osobe (obrtnici) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva za projekte  iz industrijskog sektora i područja industrijskih proizvodnih procesa te iz ostalih postrojenja sukladno točki 1. Poziva.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 1.500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

  1. do 80% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze: na području posebne državne skrbe Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka;
  2. do 60% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze: na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području;
  3. do 40% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za postavljanje projekata EnU i/ili projekata korištenja OIE, na jednoj ili više građevina, na istoj lokaciji.

Opravdani su troškovi:

  • – nabave i ugradnje mjera (projekata) EnU
  • – nabave i ugradnje sustava korištenja OIE
  • – stručnog nadzora radova

nastali nakon objave Poziva 28. listopada 2020. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti spremati na www.fzoeu.hr u “e-Prijave” od 1. prosinca 2020. godine. Prijave se mogu podnositi od 14. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Poziv završava objavom obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava na mrežnim stranicama Fonda o ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva u dokumentima ovog članka ili na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.