Objavljen javni poziv fizičkim osobama građanima za dodjelu sredstava fonda za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio javni poziv fizičkim osobama – građanima za dodjelu sredstava fonda za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog novog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

 • s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode(sustav na biomasu) ili
 • s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje

u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Postojeća obiteljska kuća u smislu navedenog Poziva je zgrada:

 1. koja je zakonita,
 2.  u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
 3. zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti građani ako su:

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuća u kojoj se projekt provodi najkasnije na dan prije dana objave Poziva,
 3. dostave Fondu Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jednog novog sustava,
 4. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
 5. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
 6. sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove u iznosu do 35.000,00 kuna s PDV-om za sustav na biomasu ili do 45.000,00 kuna s PDV-om za sustav s dizalicom topline za izradu glavnog projekta, provođenje stručnog nadzora, nabavu i ugradnju sustava na biomasu i sustava s dizalicom topline.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu u iznosu od 12.000.000,00 kuna su osigurana Financijskim planom Fonda za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, a dodjeljivat će se do njihovog utroška ili do kraja 2018. godine, što prije nastupi.

Detaljne informacije o uvjetima Poziva možete pronaći putem sljedeće poveznice.

Tekst Javnog poziva kao i Prijavni obrazac s ostalom dokumentacijom možete pronaći u dokumentima ispod ovog članka ili na službenoj stranici Fonda.