OBJAVLJEN Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 4. prosinca objavio Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga). Udruge mogu prijaviti projekte koji se odnose na ponovnu uporabu proizvoda i organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

Raspoloživa sredstva po ovom Natječaju iznose 800.000,00 kuna. Najniži mogući iznos donacije po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, dok je najveći iznos 60.000,00 kn.

Odgovornost za sigurnost korištenja proizvoda iz ponovne uporabe je na korisnicima Natječaja, a proizvode je potrebno označiti znakom „ponovna uporaba“, koji je dostupan na stranicama Fonda.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Pravo na prijavu projekta na Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama. Prijaviti se može udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja.

Udruga treba biti programski usmjerena na rad u području ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno i uredno financijsko poslovanje.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja. Partnerstvo je potrebno dokazati ovjerenom Izjavom o partnerstvu.

Natječaj je otvoren od 4. prosinca 2019. do 31. siječnja 2020. godine. Provedba projekta treba biti dovršena najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Javni poziv, upute za prijavitelje i potrebni obrasci za prijavu projekta nalaze se u dokumentima ovoga članka.

Preuzeto s web stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.