Obavijest o zatvaranju javnog poziva za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 1. kolovoza 2018. godine Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu.

Točkom VII. Javnog poziva navedeno je da će se Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda (u nastavku teksta: Zahtjev) zaprimati od 16. kolovoza 2018. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018. godine. Sukladno naprijed navedenom, obavještavaju se svi podnositelji Zahtjeva da je s danom 4. rujna 2018. ukupan iznos zatraženih sredstava u okviru ovog Javnog poziva dosegnuo planirani iznos raspoloživih sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu te se isti smatra zatvorenim.

Obavijesti o zatvaranju navedenog poziva možete pristupiti putem sljedeće poveznice.