Natječaji za ugradnju sustava OIE

Međimurska županija će i ove godine, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sufinancirati ugradnju solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u kućanstvima te ugradnju sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode na drvnu sječku/pelete i pirolitičkih kotlova na biomasu na području Županije.

Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava sufinancirati će se u iznosu od 48% nepovratnih sredstava tj. do maksimalnog iznosa od 14.400,00 kn po kućanstvu.

Slijedom navedenog, u suradnji s Međimurskom energetskom agencijom (MENEA), objavljen je Natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Međimurske županije u sufinanciranju projekta „Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije” za 2013. godinu.

Navedeni Natječaj, Pravilnik o sufinanciranju projekta i prijavni obrazac nalaze se  u privitku.

Kontakti za sva dodatna pitanja su:

– Međimurska energetska agencija (MENEA) – www.menea.hr, tel. 040/395-559, 099/265-63-89, e-mail: info@menea.hr ;

– Međimurska županija, – www.medjimurska-zupanija.hr

Upravni odjel za gospodarstvo, promet i europske integracije –

tel. 040/374-238, e-mail: gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr ili

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju –

Tel. 040/374-262, e-mail: stjepan.baranasic@medjimurska-zupanija.hr.