Nakon ponovnog otvaranja Poziva 4c1.4 „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ podneseno je novih osam prijava ustanova javnog sektora na području Međimurske županije

U utorak, 4. rujna 2018. godine točno u 9.00 sati u prostorijama Međimurske energetske agencije d.o.o. nakon ponovnog otvaranja Poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ putem sustava eFondovi uspješno je podneseno osam prijava ustanova javnog sektora, odnosno njihovih zgrada na području Međimurske županije.

Međimurska energetska agencija d.o.o. zajedno sa suradnicima, tvrtkama Leota d.o.o. i Euro Consulting d.o.o. tijekom proljeća i ljeta 2018. godine kao voditelji projekata energetske obnove u suradnji s projektantima, prijaviteljima te osnivačem, odnosno Međimurskom županijom izrađivali su svu potrebnu prijavnu dokumentaciju kako bi se na vrijeme predale prijave u sklopu navedenog poziva za javne zgrade na području Međimurske županije.

Prijave su podnesene za sljedeće javne ustanove: Graditeljska škola Čakovec u ukupnom iznosu investicije 7.973.928,75 kn, Osnovna škola Hodošan s pripadajućom sportskom dvoranom s iznosom od 5.073.734,41 kn, Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec u iznosu od 5.310.163,03 kn, Osnovna škola Podturen u iznosu od 3.172.612,75 kn, Kompleks zgrada Županijske bolnice Čakovec u iznosu investicije od 39.631.516,13 kn, Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” u iznosu investicije 519.146,88 kn, Dvorana Učiteljskog fakulteta u Čakovcu u iznosu od 3.182.437,99 kn te Gospodarska škola Čakovec u iznosu od 9.937.013,65 kn.

Ukupna iznos investicije za svih osam danas podnesenih projektnih prijedloga iznosi 74.800.553,58 kn, dok se rezultati evaluacije očekuju početkom 2019. godine.

Ponavljamo, dana 26. srpnja 2018. godine, ministar graditeljstva i prostornog uređenja g. Predrag Štormar donio je Odluku o povećanju alokacije za Poziv „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), kojom je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna. Slijedom toga od 4. rujna ponovno je otvoren navedeni Poziv kojim se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti. Podnošenje projektnih prijedloga u sklopu navedenog poziva moguće je do 31.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.