Na treći poziv programa Interreg Središnja Europa MENEA prijavila čak 4 projektna prijedloga

Zajedničko tajništvo programa transnacionalne suradnje Središnja Europa još je u rujnu prošle godine objavilo otvaranje trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga. Taj je javni poziv bio otvoren do jučer, četvrtka 25. siječnja 2018. godine do 18:00 sati (CET). Međimurska energetska agencija d.o.o. na navedeni je javni poziv, kao projektni partner, a u suradnji s institucijama iz većine prihvatljivih zemalja Središnje Europe, prijavila 4 projektna prijedloga.

Svi prijavljeni projektni prijedlozi odnose se na prioritet 2 Suradnja na nisko-ugljičnim strategijama u Središnjoj Europi i to posebno na strateške ciljeve 2.1 – Razvoj i implementacija rješenja povećanja energetske učinkovitosti i upotrebe OIE u javnoj infrastrukturi te 2.2 – Poboljšanje teritorijalnih nisko-ugljičnih i energetskih planskih strategija za smanjenje klimatskih promjena. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi 8.704.656,53 eura dok je ukupni predviđeni budžet MENEA-e 683.261,00 eura odnosno nešto više od 5.1 milijuna kuna. Stopa financiranja projekata iz ovog programa za projektne partnere iz Hrvatske iznosi 85%, a sama provedba projekata traje 36 mjeseci.

Projekt EnCoDesign – Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe, bavi se uključivanjem građana u procese donošenja odluka (bottom up princip) o implementaciji energetskih mjera iz akcijskih energetskih planova sa ciljem što bolje integracije i prihvaćanja infrastrukturnih projekata i ostalih mjera od strane šire javnosti. Uz MENEA-u u projektu od hrvatskih partnera sudjeluje Grad Prelog koji će investirati u pilot projekt odabran u suradnji sa građanima u iznosu od 15.000,00€. Ukupni prijavljeni budžet ovog projekta iznosi 2.066.233,75 eura od čega je predviđeni budžet MENEA-e 192.010,00 eura.

Ideja za projekt CAnEEE-ICT – Consumption analysis and enhancement of energy efficiency of public ICT infrastructure potekla je od samih zaposlenika Agencije te se uz pomoć partnera razvila do razine prijave iste na navedeni javni poziv. Glavni je cilj projekta povećanje energetske učinkovitosti javne ICT infrastrukture u zemljama projektnih partnera. Planirana je provedba 6 pilot investicija i to po jedna u Hrvatskoj (TICM, ukupna vrijednost 17.000,00 eura), Sloveniji, Poljskoj i Njemačkoj i dvije u Italiji. Osim Međimurske energetske agencije d.o.o., u projektu kao projektni partneri sudjeluju još dvije institucije iz Hrvatske – Tehnološko – inovacijski centar Međimurje d.o.o. i Ekonerg – Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.. Ukupan prijavljeni budžet projekta iznosi 3.056.197,83 eura, od čega je predviđeni budžet MENEA-e 230.255,00 eura.

IDEALCITY – Integrated Disciplines for Enviroment-Adaptive Living in smart Cities je projekt koji se bavi prikupljanjem i obradom podataka o potenciju manjih gradova u pogledu obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti. U okviru projekta se osim izrade raznih dokumenata i priručnika kako prikupiti i obraditi podatke o obnovljivim izvorima energije, planira potaknuti građane da koriste besplatnu aplikaciju kojom bi se educiralo te kojom bi se podizala svijest istih o korištenju obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti. Pridruženi partner Međimurskoj energetskoj agenciji na projektu je Grad Čakovec. Prijavljeni budžet projekta je 2.198.663,50 eura, a predviđeni budžeta MENEA-e iznosi 122.746,00 eura.

Zajedno s kolegama iz slovenske Lokalne energetske agencije Spodnje Podravje iz Ptuja, prijavili smo i projekt SMART-RES – Smart renewable energy strategies for Central Europe regions u okviru kojeg se planira izrada akcijskih i strateških planova koji će stvoriti platformu za uvođenje obnovljivih izvora energije, pametnih mreža te sustava za pohranu energije na područje regija centralne Europe, a u koju je uključeno i područje Međimurske županije. Pridruženi partner Međimurskoj energetskoj agenciji na projektu je Međimurska županija. Prijavljeni budžet projekta iznosi 1.383.591,45 eura, a predviđeni budžet MENEA-e 138.250,00 eura.

Ukupno je na treći poziv ovog programa prijavljen 191 projektni prijedlog, a financirati će se projekti do potrošenog ukupnog iznosa od 60 milijuna eura. Predviđeni početak provođenja odobrenih projekata je siječanj 2019. godine te će se isti provoditi najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.