Na šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće usvojen Akcijski plan energetski i klimatski održivoga razvitka

U subotu, 02. travnja 2022. godine s početkom u 9,30 sati u Centru za kulturu „Rudar“ održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće s 27 točaka dnevnog reda. Među točkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Mursko Središće (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). SECAP je strateški dokument u kojem se na temelju postojećeg stanja u potrošnji energije definiraju mjere energetske učinkovitosti, upotrebe obnovljivih izvora energije i ublažavanja klimatskih promjena čija implementacija će do 2030. rezultirati smanjenjem emisija CO2 za minimalno 55% na području grada Mursko Središće i pripadajućih prigradskih naselja.

Navedeni dokument izradila je Međimurska energetska agencija d.o.o. u sklopu projekta SEPlaM-CC – Povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u održivom energetskom planiranju i ublažavanju klimatskih promjena (HUHR/1901/3.1.1/0048) financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Kao što i samo ime govori, projekt SEPlaM-CC je usmjeren na povećanje kapaciteta javnih institucija na mađarsko-hrvatskom prekograničnom području kroz suradnju te razmjenu znanja, iskustva i najboljih praksi kod upravljanja održivim energetskim planiranjem i ublažavanja klimatskih promjena.

Implementacija projekta završila je krajem veljače ove godine te su sve projektne aktivnosti uspješno implementirane zahvaljujući dobroj suradnji projektnih partnera, Međimurske energetske agencije d.o.o. i Zaklade za promociju poduzetništva Županije Zala. Napominjemo kako je u sklopu projekta isti takav dokument izrađen i za Grad Lenti.

Pristup Akcijskom planu energetski i klimatski održivog razvitka Grada Mursko Središće moguće je pristupiti putem sljedeće poveznice.