Na Javni poziv za energetsku obnovu kuća zaprimljeno 7386 prijava

Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost je zaprimio 7386 prijava za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Prva prijava zaprimljena je iz Vojnića, dok je najviše prijava došlo iz Zagreba, Petrinje, Varaždina i Vukovara. Javni poziv privremeno je zatvoren u 10:45:15 sati.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio je 7386 prijava za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Prva prijava zaprimljena je iz Vojnića, dok je najviše prijava došlo iz Zagreba, Petrinje, Varaždina i Vukovara. Javni poziv privremeno je zatvoren u 10:45:15 sati.

Iz do sad zaprimljenih podataka, po kući je u prosjeku zatraženo oko 70-ak tisuća kuna, što znači da je u većini slučajeva planirana primjena više mjera energetske obnove. Građani koji planiraju provoditi ove projekte sredstva najčešće žele uložiti u postavljanje toplinske izolacije i zamjenu stolarije. Ove mjere omogućuju i najveće uštede energije jer sprječavaju energetske gubitke, a ujedno osiguravaju i zdraviji život u obnovljenim kućama.

S obzirom da se očekivao veliki interes, planirani budžet od 171 milijun kuna povećan je za dodatnih 40 milijuna kuna, kako bi što veći broj građana već ove godine dobio sredstva za energetsku obnovu svojih domova. Fond planira objaviti novi javni poziv u 2021., tako da će se svi zainteresirani građani imati prilike prijaviti i u sljedećoj godini.

Što se tiče javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva na isti je do sad zaprimljeno 59 prijava te je na njega još uvijek moguće podnijeti prijavu.

Započeta je obrada svih prijava prema redoslijedu zaprimanja te će sredstva u okviru raspoloživog budžeta biti odobrena svima koji su dostavili odgovarajuću dokumentaciju.


 

Od ukupnog broja zaprimljenih prijava, iz Međimurske županije je pristiglo 307. U nastavku donosimo pregled prijava iz Međimurske županije po pripadajućem poštanskom broju:

 1. Čakovec – 95 prijava
 2. Dekanovec – 34 prijave
 3. Nedelišće – 30 prijava
 4. Podturen – 26 prijava
 5. Mursko Središće – 24 prijava
 6. Prelog – 20 prijava
 7. Belica – 11 prijava
 8. Donji Kraljevec – 10 prijava
 9. Mala Subotica – 9 prijava
 10. Orehovica – 7 prijava
 11. Macinec – 7 prijava
 12. Štrigova – 7 prijava
 13. Sveti Martin na Muri – 6 prijava
 14. Lopatinec – 5 prijava
 15. Vratišinec – 5 prijava
 16. Selnica – 3 prijave
 17. Donja Dubrava – 3 prijave
 18.  Goričan – 2 prijave
 19. Kotoriba – 1 prijava
 20. Sveta Marija – 1 prijava
 21. Donji Vidovec – 1 prijava

Fond je objavio popis građana prijavljenih za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, kojem možete pristupiti putem poveznice izvora ili u dokumentima ovog članka.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost