MGIPU objavio Otvoreni javni poziv za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe građevinskih radnika

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo Otvoreni javni poziv veleučilištima, strukovnim školama, strukovnim organizacijama i drugim pravnim osobama na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Program izobrazbe uključuje teorijski i praktični dio izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Temeljem odredbi Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, broj 127/2014) donesen je Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu (Narodne novine broj 67/2017) kojim se propisuju uvjeti i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU, uvjeti za dobivanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe, obveze Nositelja Programa izobrazbe, nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe i drugo.

Program izobrazbe provode pravne osobe (Nositelji programa izobrazbe) koje imaju suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za provođenje Programa izobrazbe.

Suglasnost za provođenje Programa izobrazbe može dobiti podnositelj zahtjeva, pravna osoba, koja:
  • osigura stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio izobrazbe i provjere znanja certificiranih radnika;
  • raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje teorijskog i praktičnog dijela Programa izobrazbe u skladu s posebnim propisima i modelima u skladu s Programom izobrazbe građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU;
  • osigura administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova.

Više o navedenom pročitajte na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.