Javni poziv Saveza Alpe-Jadran za prijavu projektnih prijedloga

Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave na javni poziv za prijavu projektnih prijedloga za financiranje projekata iz zajedničkog proračuna koji je objavio Savez Alpe-Jadran. Riječ je o projektima manje vrijednosti kojima se potiče suradnja, umrežavanje, razmjena znanja, zajednički događaji i slične aktivnosti prijavitelja iz regija članica.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove, organizacije te jedinice lokalne i regionalne samouprave, koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

  • Projekti moraju uključivati minimalno tri redovna člana Saveza Alpe-Jadran iz tri različite države
  • Projektna prijava mora sadržavati jasan opis uloge i zadataka svakog projektnog partnera
  • Dodana vrijednost projekta za čitavo područje Saveza mora biti jasno opisana i naglašena
  • Potrebno je navesti broj partnera/sudionika/multiplikatora/posjetitelja koji će biti obuhvaćeni provedbom projekta,
  • Potrebno je koristiti logo Saveza Alpe-Jadran i ostale znakove vidljivosti za sve aktivnosti koje se financiraju provedbom projekta
  • Za financiranje pripreme projekata financiranih iz EU fondova, prijavitelj se obvezuje vratiti novac u proračun Saveza, ukoliko je tako navedeno u natječaju za pojedini program EU koji priznaje i troškove pripreme, a kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje.

Putem ovog poziva financiraju se sljedeće kategorije projekata:

  1. Troškovi pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (maksimalna svota koja se može dobiti iz zajedničkog proračuna Saveza Alpe-Jadran je 5.000,00 eura, ukoliko projektni prijedlog odobri Upravni odbor Saveza)
  2. Troškovi provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa (maksimalan iznos je 5.000,00 eura, ukoliko projekt odobri Upravni odbor Saveza)
  3. Zajednički projekt (maksimalan iznos iz zajedničkog proračuna je 20% vrijednosti projekta ili maksimum od 4.000,00 eura, ukoliko projekt odobri Upravni odbor)

Savez Alpe-Jadran ima tematske koordinacijske točke (TCP) koje pokrivaju 13 područja. Projekti koji se prijavljuju za financiranje mogu pokrivati bilo koju od tih 13 tema odnosno područja: Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Visoko obrazovanje; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Ruralni razvoj i zavičajna baština; Sport; Turizam.

Natječaj je otvoren od 1. ožujka do 31. ožujka 2018. godine. Svi potencijalni prijavitelji moraju dostaviti popunjene prijavne obrasce odgovornim tematsko-koordinacijskim točkama (TCP) do 31. ožujka, 23:59 sati. Adrese TCP-ova vidljive su u samom prijavnom obrascu ili im je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice.

Ukupna vrijednost navedenog poziva iznosi 35.000,00 eura.

Više informacija o navedenom pozivu moguće je naći na službenim stranicama Saveza, dok je prijavni obrazac dostupan u dokumentima ovog članka.