JAVNA RASPRAVA – Plan razvoja širokopojasne infrastrukture

Otvorena je javna rasprava kojom se pozivaju predstavnici zainteresirane javnosti da na adresu elektroničke pošte: info@menea.hr dostave svoje komentare i prijedloge vezane uz Plan razvoja širokopojasne infrastrukture za općinu Gornji Mihaljevec, grad Mursko Središće, općinu Nedelišće, općinu Selnica, općinu Strahoninec, općinu Sveti Juraj na Bregu, općinu Sveti Martin na Muri, općinu Šenkovec i općinu Štrigova na području Međimurske županije i to na propisanom „Obrascu za javnu raspravu“(oba dokumenta su dostupna na linku ispod teksta).

Svoje komentare i prijedloge možete dostaviti najkasnije do 22.10.2015. godine.

Nakon završetka javne rasprave svi komentari i prijedlozi biti će javno dostupni na internetskim stranicama Međimurske županije. Ukoliko ne želite da Vaši komentari i prijedlozi budu javno objavljeni molimo Vas da to istaknete prilikom dostave „Obrasca za javnu raspravu“.

OPĆENITO:

Ulaskom Republike Hrvatske u EU otvorile su se nove mogućnosti za pribavljanje sredstava iz europskih fondova za izgradnju širokopojasne infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes. U skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije općina Gornji Mihaljevec, grad Mursko Središće, općina Nedelišće, općina Selnica, općina Strahoninec, općina Sveti Juraj na Bregu, općina Sveti Martin na Muri, općina Šenkovec i općina Štrigova odlučili da zajedno pristupe projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima Međimurske županije u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. U svrhu korištenja europskih fondova općine/gradovi moraju pripremiti različite dokumente, a jedan od tih dokumenata je i Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku skraćeno PRŠI).

PRŠI je osnovni razvojni dokument na temelju kojeg nositelj projekta planira razvoj širokopojasne infrastrukture. Realizacija ciljeva može početi tek nakon donošenja Plana razvoja od strane Općinskog vijeća u pojedinoj općini/gradu.

PRŠI u općinama/gradovima Gornji Mihaljevec, Mursko Središće, Nedelišće, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova svojom je strukturom i namjenom prilagođen zahtjevima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (u nastavku skraćeno samo Okvirni nacionalni program – ONP), kao programa državnih potpora za razvoj pristupne širokopojasne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave (JLS). PRŠI ujedno je i formalna osnova za provođenje postupka javne rasprave u skladu s poglavljem 4.4 ONP-a.

CILJEVI:

Specifični cilj koji se želi postići kroz implementaciju ovog investicijskog prioriteta jest razvoj širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije u područjima bez zadovoljavajućeg komercijalnog interesa za investicije u takvu infrastrukturu za maksimalno povećanje socijalne i gospodarske koristi.

Cilj će se postići aktivnostima usmjerenim na razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije s brzinama od najmanje 30 Mbit/s – 100 Mbit/s) u bijelim područjima (potpuni tržišni neuspjeh) za kućanstva, poduzeća i javne ustanove. OPKK-om je planirano da se kroz investicijski prioritet 2a do kraja 2023. potakne izgradnja barem 315.000 NGA širokopojasnih priključaka s brzinom pristupa od najmanje 30 Mbit/s.

Cilj izgradnje otvorene širokopojasne pristupne infrastrukture u općinama/gradovima Gornji Mihaljevec, Mursko Središće, Nedelišće, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova jest da se, posebno u područjima gdje ne postoji širokopojasna mreža, putem izgradnje otvorene širokopojasne mreže s brzinama u skladu s ciljevima DAE (svim korisnicima najmanje 30 Mbit/s i 50% najmanje 100 Mbit/s), omogući povezivanje svih naselja i zainteresiranih krajnjih korisnika u općinama i gradovima te da se nova mreža po istim uvjetima ponudi svim zainteresiranim operatorima i davateljima usluga. Brzine najmanje 100 Mbit/s potrebno je omogućiti svim pravnim subjektima (poduzeća, javne ustanove i sl.). Privatni partner mora iskazati da je odabrano tehnološko rješenje najefikasnije i najpovoljnije u ukupnom trošku ((OPEX + CAPEX) prema pravilima o izračunu Komparatora troškova javnog sektora po nacionalnim propisima.)

Zahvaljujemo na Vašem doprinosu u izradi što kvalitetnijeg PLANA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE U GRADOVIMA/OPĆINAMA GORNJI MIHALJEVEC, MURSKO SREDIŠĆE, NEDELIŠĆE, SELNICA, STRAHONINEC, SVETI JURAJ NA BREGU, SVETI MARTIN NA MURI, ŠENKOVEC I ŠTRIGOVA.