FZOEU obavještava prijavitelje u sklopu javnog poziva OIE za kućanstva

Dana 15. studenog 2018. godine na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljena je OBAVIJEST prijaviteljima po Javnom pozivu fizičkim osobama, građanima za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje sustava za korištenje OIE u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj. 

U sklopu navedene obavijesti Fond obavještava prijavitelje o sljedećem: “Uvidom u dostavljene prijave utvrđeno je kako u dijelu prijava nije moguće utvrditi troškove izrade Glavnog projekta i provođenja stručnog nadzora obzirom da isti nisu navedeni u Troškovnik Glavnog projekta. Obzirom da isti predstavljaju opravdane troškove nužno je prikazati ih u troškovniku Glavnog projekta. U protivnom Fond neće moći naknadno utvrđeni trošak prihvatiti kao opravdani trošak.

Nadalje, točkom V. Javnog poziva određeno je kako zahtjev mora sadržavati sva odobrenja, suglasnosti i posebne uvjeti građenja ukoliko su isti potrebni ili potpisanu i ovjerenu Izjavu glavnog projektanta da isti nisu potrebni te molimo da se izjave projektanata odnose na sva odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja.

Za sve takve situacije FZOEU će tražiti dopunu dokumentacije te će se tek zaprimanjem dopune od strane prijavitelja zahtjev smatrati potpunim i započeti analiza istoga.”

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE

  • Kontakt

    Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
    Tel: +385 (0)40 395 559
    E-mail: info@menea.hr

    Regionalni partneri

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3