Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva nova javna poziva

 

 

 

 

 

1. Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/ENU-1/2023)

Predmet Javnog natječaja za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilno društva (udruga) je sufinanciranje projektnih aktivnosti unutar sljedećih prioritetnih područja:

– Zaštita okoliša

-Energetska učinkovitost

Prihvatljive aktivnosti:

-projekti sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe

-organiziranje ekoloških akcija čišćenja podmorja

-organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata

aktivnosti za podizanje svijesti o otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama

-pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša

-promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

-provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti

-provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama enrgetske učinkovitosti i OIE

-provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva.

Svaka udruga može kao nositelj projekta prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta, pri čemu se dvije prijave istog prijavitelja moraju odnositi na provedbu različitih aktivnosti.

Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po projektu je 2.650,00 EUR, a najveći 10.600,00 EUR.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 31.8.2023.

Prijavu projekta na Natječaj mogu podnijeti samo UDRUGE.

Više informacija možete pronaći na stranicama FZOEU.

2. Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) (ZO-1/2023)

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš. Ovim Javnim pozivom dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama za upravljanje zaštičenim područjima prirode za su/financiranje troškova.

Prijavitelji mogu ostvariti su/financiranje u iznosu od 40%-100% prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti i lokaciji projekata koji će se provoditi.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do najviše 110.000,00 EUR, odnosno 200.000, EUR.

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv počinje 29. lipnja 2023., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31.12.2023.

Više informacija možete pronaći na stranicama FZOEU.