ERA-Net Smart Grids Plus: 3. poziv za transnacionalne istraživačke, razvojne i demonstracijske projekte naprednih mreža

Inicijativa ERA-Net Smart Grids Plus objavljuje 3. zajednički poziv za transnacionalne istraživačke, razvojne i demonstracijske projekte naprednih mreža. Europski istraživački, razvojni i demonstracijski konzorciji pozvani su na dostavu projektnih prijedloga do 14. studenog 2017.

Više detalja nalazi se u tekstu poziva i objavi 3. poziva.

Dostava projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi se dostavljaju putem elektroničkog sustava za dostavu dokumentacije ERA-Net Smart Grids Plus do 14. studenog 2017., u 14:00 sati (CET).

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zahtijeva dostavu dodatne dokumentacije od strane podnositelja projektnih prijedloga iz Hrvatske, u skladu s propisima Fonda. Ta se dokumentacija ne predaje putem središnjeg elektroničkog sustava za dostavu dokumentacije ERA-Net Smart Grids Plus, nego se dostavlja direktno Fondu.

Zainteresirani podnositelji projektnih prijedloga iz Hrvatske dužni su kontaktirati Fond telefonom ili e-mailom u savjetodavnom razdoblju, odnosno do zaključenja roka za dostavu projektnih prijedloga, kako bi dobili upute o načinu dostave dodatne dokumentacije.

Cilj poziva

Sveukupan je cilj inicijative ERA-Net Smart Grids Plus pružanje podrške razmjeni stručnih znanja između europskih inicijativa za napredne mreže kroz promicanje i financiranje zajedničkih projekata.

Tko se može prijaviti

Na projektne prijedloge primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti:

  • Projekt mora biti transnacionalne prirode, uključivati najmanje dva neovisna subjekta i najmanje dvije različite zemlje partnera u inicijativi ERA-Net Smart Grids Plus.
  • Projektni tim mora dostaviti potpuni projektni prijedlog, u skladu i sa zahtjevima inicijative ERA-Net Smart Grids Plus i zahtjevima uključenih nacionalnih/regionalnih tijela za financiranje.

Napominjemo da su pojedina tijela za financiranje odredila dodatne specifikacije i kriterije prihvatljivosti u skladu s nacionalnim/regionalnim propisima. Potpune informacije o nacionalnim/regionalnim zahtjevima objavljene su u dokumentu s tekstom poziva (Annex A).

Obavezno savjetodavno razdoblje

Podnositelji projektnih prijedloga dužni su za vrijeme trajanja savjetodavnog razdoblja (14. rujan – 14. studeni 2017.) kontaktirati Fond. Tijekom komunikacije Fond može podnositeljima dati povratne informacije vezano za obuhvat, prihvatljivost i poželjnost projektnog prijedloga. Time se projektima pruža mogućnost revizije projektnih prijedloga kao i prikupljanja svih potrebnih informacija o zahtjevima Fonda vezano za prijavu projektnog prijedloga. Ovo se posebno odnosi na popis obavezne dokumentacije koja čini zahtjev za nacionalnu prijavu i opis načina dostave iste u Fond.

Isključivo projektne prijave koje dostave zahtjev za nacionalnu prijavu u Fond ostvaruju pravo na podnošenje cjelovitog projektnog prijedloga.

Osnovni kriteriji prihvatljivosti od strane Fonda

Prihvatljivi korisnici –         trgovačka društva (u javnom i izvan javnog sektora)

–         znanstvene organizacije

Prihvatljivi troškovi Svi projektni troškovi[1] (kao npr. rad zaposlenih na projektu, putni troškovi i sastanci, infrastruktura, oprema i uređaji, potrošni materijali, oprema i uređaji, vanjske usluge, overhead)
Prihvatljiva vrsta istraživanja Temeljna i primijenjena istraživanja, eksperimentalni razvoj, demonstracije
Potrebna zasebna nacionalna prijava Da
Ukupno dostupna sredstva € 300 000
Dodatne napomene Postupak dodjele sredstava provodi se u skladu s propisima Fonda.

Svi prihvatljivi korisnici mogu ostvariti sufinanciranje u iznosu od najviše 40% ukupno opravdanog troška projekta.

Na poduzetnike se primjenjuju odredbe Programa dodjela potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Popis dokumentacije potrebne za zasebnu nacionalnu prijavu i opis načina prijave dostupan je zainteresiranim podnositeljima projektnih prijedloga tijekom savjetodavnog razdoblja, isključivo na zahtjev upućen kontakt osobi telefonom ili e-mailom.

Vremenski raspored

14. rujna 2017.: Početak poziva
3. – 5. listopada 2017.: Obilježavanje početka poziva(Amsterdam, Nizozemska)
5. listopada 2017.:Matchmaking Event(Amsterdam, Nizozemska)
14. rujna – 14. studenog 2017.: Obvezno savjetodavno razdoblje
14. studenog 2017. (14:00 CET): Rok za dostavu projektnih prijedloga
1. srpnja – 1. prosinca 2018.: Očekivani početak projekata

Webinari za 3. zajednički poziv

Ovdje se možete prijaviti na webinare na kojima se predstavlja 3. zajednički poziv za transnacionalne istraživačke, razvojne i demonstracijske projekte naprednih mreža.

Partneri sudionici koji osiguravaju financijska sredstva

Država Tijelo za financiranje Iznos financiranja (€) Kontakt osoba Adresa e-pošte Broj telefona
Hrvatska FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 300 000 Maja Rajčić maja.rajcic@fzoeu.hr +385 1 5391 914
Danska ENDK – Energinet.dk 500 000 Wickie Bekker Lassen wbl@energinet.dk +45 3092 3058
Njemačka Fz-juelich –  Forschungszentrum Juelich GmbH 2 000 000 Paul Kunzemann p.kunzemann@fz-juelich.de +49 2461 61 96998
Norveška RCN – Norveško vijeće za istraživanja (Forskingsrådet) 1 200 000 Erland Eggen ese@rcn.no +47 91 51 45 29
Poljska NCBR – Nacionalni centar za istraživanje i razvoj 500 000 Jolanta Drozdz jolanta.drozdz@ncbr.gov.pl +48 22 39 07 106
Rumunjska UEFISCDI – Izvršna agencija za financiranje visokog obrazovanja, istraživanja, razvoj i inovacija 500 000 Marius Mitroi marius.mitroi@uefiscdi.ro +40 21 302 38 59
Švedska SWEA-STEM – Švedska agencija za energetiku 1 000 000 Fredrik Lundström Fredrik.Lundstrom@energgimyndigheten.se +46 165 44 2112
Turska TÜBITAK – Tursko vijeće za znanstvena i tehnološka istraživanja 2 500 000 Önder Zor onder.zor@tubitak.gov.tr +90 312 468 5300 4553

[1] Za detaljne informacije o prihvatljivosti troškova potrebno je kontaktirati Fond

Preuzeto s internetske stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.