Državni tajnik Milatić potpisao “Inicijativu za poticanje primjene vodika”

Europska unija postavila je ambiciozne ciljeve u kontekstu Pariškog sporazuma vezane za dekarbonizaciju energetskog sektora. Jedan od glavnih izazova dekarbonizacije energetskog sustava u Europi je kako integrirati obnovljive izvore energije u elektroenergetski sustav opterećen tokovima energije u različitim smjerovima zbog decentralizirane proizvodnje obnovljive energije. Zbog toga se posebno ističu tri bitna izazova. Prvi je adekvatno upravljanje elektroenergetskim sustavom zajedno sa integracijom svih tržišta i daljnjim tehnološkim napretkom. Drugi izazov je pohranjivanje proizvedene energije zajedno sa transformacijom između električne energije i plina, a treći izazov je povećanje učinkovitog korištenja energije na strani samih potrošača. Slijedom navedenog, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Ivo Milatić je danas u Linzu (Austrija), na neformalnom sastanku Vijeća ministara za energetiku, potpisao Deklaraciju pod nazivom “Inicijativa za poticanje primjene vodika” (“The Hydrogen Initiative”). Vodik ima potencijal u nizu aktivnosti jer može poslužiti za pohranu energije, može poslužiti kao zamjena za prirodni plin (metan), može se koristiti u industrijskim procesima koji su danas primarno vezani uz ugljik kao njegova zamjena, te, konačno, kao potencijal u prometu tj. kao gorivo, odnosno izvor električne energije.

Deklaracijom se nastoji potaknuti daljnje istraživanje i razvoj te industrijalizacija vodika kao potencijalnog sredstva kojim bi se proizvedena energija pohranjivala, čuvala te direktno koristila kako u prometu tako i u kućanstvima i industriji. Također, Deklaracijom se nastoje potaknuti istraživanja i mjere kojima će vodik zamjenjivati ugljik u proizvodnim procesima te na taj način dodatno doprinijeti dekarbonizaciji kako energetskog sektora tako i industrije te na taj način potpomoći ostvarivanju ciljeva Pariškog sporazuma.

Preuzeto sa službene stranice Ministarstva zaštite okoliša i energetsike.