Donesena Odluka o odabiru jedinice lokalne samouprave za izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena u sklopu projekta SEPlaM-CC

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u sklopu projekta SEPlaM-CC 1. travnja 2021. godine objavila Javni poziv za odabir jedinice lokalne samouprave za razvoj Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) s ciljem prikupljanja prijava zainteresiranih jedinica lokalne samouprave na području Međimurske županije za razvoj SECAP-a za njihovo administrativno područje. 

Potencijalni prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu su bili jedinice lokalne samouprave (gradovi, općine) na području Međimurske županije koje nemaju razvijene Akcijske planove održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena i koje su zainteresirane za definiranje i implementaciju mjera koje će im pomoći u prilagodbi na negativne učinke klimatskih promjena na lokalnoj razini.

Rok za podnošenje prijava bio je do 16. travnja 2021. godine. Sve potpune i pravovremene prijave pregledane su i ocijenjene od strane Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava 19. travnja 2021. godine u 10:30 sati. Uvidom u pristigle prijave utvrđeno je kako je od ukupnog broja potencijalnih prijavitelja (21 jedinica lokalne samouprave) prijavu na Javni poziv podnijelo samo 5 jedinica lokalne samouprave na području Međimurske županije.

Temeljem provedenog Javnog poziva, a nakon pregleda i ocjene svih pristiglih prijava, odabrana je prijava podnesena od strane prijavitelja Grad Mursko Središće, Trg braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće, OIB: 10835908515. Navedena prijava je među svim pristiglim prijavama sukladno definiranom sustavu bodovanja u okviru Javnog poziva ostvarila najveći broj bodova. Sukladno tome, Grad Mursko Središće će biti uključen u daljnju provedbu projekta SEPlaM-CC kroz izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za njihovo administrativno područje.

Odluka o odabiru jedinice lokalne samouprave u sklopu Javnog poziva za odabir jedinice lokalne samouprave za razvoj Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) kao i Zapisnik o pregledu i ocjeni prijava dostupni su u Dokumentima s desne strane ove objave.