Donesen Zakon o alternativnim gorivima

U hrvatski pravni sustav prenesena je Direktiva 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/2016) utvrđuje se zajednički okvir mjera za uspostavljanje infrastrukture za alternativna goriva (ponajviše za električnu energiju, ali i biogoriva, stlačeni i ukapljeni prirodni plin, ukapljeni naftni plin, vodik itd).

Kako se ističe, glavni cilj njegovog donošenja je na najmanju moguću mjeru svesti ovisnost o nafti i ublažiiti negativni utjecaj prometa na okoliš. U skladu s time, Zakonom se utvrđuju minimalni zahtjevi za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva, uključujući mjesta za punjenje, utvrđuju se zajedničke tehničke specifikacije za mjesta za punjenje i opskrbu, zahtjevi za informiranje korisnika i način ispunjenja obveza izvješćivanja o provedbi mjera uspostavljanja infrastrukture za alternativna goriva.

Istodobno, njime se u hrvatski pravni sustav prenose odredbe Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Inače, pod pojmom ‘alternativna goriva’ u Zakonu se spominju električna energija, vodik, biogoriva (tekuća ili plinovita), sintetička i parafinska goriva, prirodni plin i bioplin u stlačenom (SPP, CNG) i ukapljenom stanju (LNG) i UNP. Zakon stupa na snagu osam dana nakon objave u ‘Narodnim novinama’, odnosno 29.12.2017. godine.

Preuzeto s portala energetika-net.com.