Objavljen upitnik za bolje razumijevanje izazova u implementaciji akcijskih planova koje izrađuju potpisnici Sporazuma gradonačelnika

Više od 9.000 potpisnika Sporazuma gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors) izrađuje ili je izradilo Akcijski plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan). Predstavnici jedinica lokalne samouprave i vlasti se prilikom izrade navedenog dokumenta susreću s mnogobrojnim izazovima, među kojima se ističe nedostatak resursa bilo ljudskih ili financijskih potrebnih za implementaciju istog.

Projekt Compete4SECAP provodi se s ciljem utvrđivanja navedenih izazova te je u sklopu njegove implementacije izrađen online upitnik koji je namijenjen predstavnicima jedinica lokalne samouprave i vlasti. Isti je dostupan na osam različitih jezika.

Upitnik je fokusiran na sljedeće teme:

Korištenje SEAP/SECAP
Mreža sudjelovanja
Iskustvo sudjelovanja vezano uz Sustave za gospodarenje energijom
Iskustvo sudjelovanja u natjecanjima vezanim uz energiju

Tko treba odgovarati na upitnik? Koliko vremena je potrebno za ispunjavanje upitnika?

Upitnik trebaju ispuniti predstavnici jedinica lokalne samouprave i vlasti, koje su odgovorne za koordiniranje i provedbu SEAP/SECAP-a.

Za ispunjavanje upitnika potrebno je 20 minuta.

Sigurnost zaštite podataka?

Podaci koji se sakupe biti će korišteni samo interno za potrebe navedenog projekta. Podaci će biti objavljeni sumarno i anonimno tako da izravna identifikacija ispitanika neće biti moguća.

Ovim putem se mole predstavnici jedinica lokalne samouprave i vlasti koji su izradili ili su u fazi izrade Akcijskog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena da izdvoje nekoliko minuta i ispune navedeni upitnik.

Navedenom upitniku na hrvatskom jeziku moguće je pristupiti putem sljedeće poveznice.

Preuzeto sa službenih stranica Covenant of Mayors for Climate and Energy.