Organiziran drugi radni sastanak projektnih partnera u okviru projekta EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neighborhood

Međimurska energetska agencija d.o.o. organizirala je u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje – TICM 13. ožujka 2018. godine drugi radni sastanak projektnih partnera u okviru projekta EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neighborhood. Projekt EE SUN odobren je kao jedan od 54 projekta na Prvom pozivu za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014 – 2020.

Osim MENEA-e partneri na projektu su još i IMRO-DDKK Environment Nonprofit Private Limited Company iz Nagykanizse kao vodeći partner te Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. iz Osijeka kao projektni partner.

Glavni cilj projekta je zajednička prekogranična metodologija za obnovu zgrada koja će se temeljiti na stvarnim potrebama stanara, a testirati putem pilot projekata. Kako bi se navedena metodologija što boje implementirala provesti će se povezivanje ciljanih skupina te će se time ustanoviti baza za suradnju, organizirati će se događaji zajedničkih umrežavanja te informacijski događaji kako bi se prepoznale stvarne potrebe glede energetske obnove zgrada na prekograničnom području.

Osim navedenih aktivnosti u sklopu projekta će se testirati održivost razvijene metodologije u različitim gradskim kvartovima pokretanjem 24 pilot projekta (12 s Hrvatske i 12 s Mađarske strane) koji će uključivati: procjenu korištenja stanara, energetske preglede zgrada, preporuke za obnovu po principu najbolje vrijednosti za novac, moguća financiranja itd.

Na drugom radnom sastanku projekta EE SUN raspravljalo se o provedenim aktivnostima te su se definirali sljedeći koraci u provedbi projekta. Osim formalnog dijela sastanka Agencija je organizirala i study visit s ciljem pokazivanja nekoliko energetski obnovljenih zgrada na području grada Čakovca.