Odobren projekt EE SUN iz programa Interreg HU-HR

Odbor za praćenje (The Monitoring Committee MC), kao tijelo koje donosi odluke te prati i nadzire provedbu Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, na 5. je sastanku, koji se održao 2. i 3. ožujka u Mohácsu (Mađarska), odabrao 54 projekata koji će se sufinancirati, a bili su prijavljeni na Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Među navedenih 54 odobrenih projekata nalazi se i projekt EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neighborhood (Energetski učinkovita i održiva urbana susjedstva) u kojem je jedan od projektnih partnera i Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA. Osim MENEA-e partneri na projektu još su i IMRO-DDKK Environment Nonprofit Private Limited Company iz Nagykanizsae, Mađarska kao vodeći partner te Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. iz Osijeka kao projektni partner.

Glavni cilj projekta je zajednička prekogranična metodologija za obnovu zgrada koja će se temeljiti na stvarnim potrebama stanara, a testirati putem pilot projekata. Kako bi se navedena metodologija što boje implementirala provesti će se povezivanje ciljanih skupina te će se time ustanoviti baza za suradnju, organizirati će se događaji zajedničkih umrežavanja te informacijski događaji kako bi se prepoznale stvarne potrebe glede energetske obnove zgrada na prekograničnom području.

Rezultati koji se očekuju tijekom provedbe projekta su ažurna analiza postojećih praksi za energetsku obnovu višestambenih zgrada na prekograničnom području na temelju čega će se izraditi zajednička prekogranična metodologija za isto. Sljedeći korak biti će testiranje održivosti razvijene metodologije u različitim gradskim kvartovima pokretanjem 24 pilot projekata (12 s Hrvatske i 12 s Mađarske strane) koji će uključivati: procjenu korištenja stanara, energetske preglede zgrada, preporuke za obnovu po principu najbolje vrijednosti za novac, moguća financiranja.

Projekt će se početi provoditi od 1. svibnja ove godine i traje 16 mjeseci, odnosno do 31. kolovoza 2018. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 297.876,80 €, dok MENEA-in udio iznosi 61.683,00 €.