MENEA provedbom projekta CEESEU-DIGIT želi ublažiti i spriječiti širenje problema energetskog siromaštva

Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje u provedbi projekta CEESEU-DIGIT – Dizajn i provedba regionalnih javnih inicijativa za pravednu energetsku tranziciju održive energetske unije Središnje i Istočne Europe čiji glavni cilj je između ostaloga potaknuti (socijalno) pravednu energetsku tranziciju te osigurati da ni jedan pojedinac ni regija ne budu izostavljeni u tom procesu. Uz koncept pravedne energetske tranzicije usko je vezano i energetsko siromaštvo, odnosno energetska tranzicija mora biti pravedna i smanjivati energetsko siromaštvo. Jedna od definicija energetskog siromaštva je da ono nastaje kada kućanstvo ne može osigurati minimalnu razinu potrošnje energije potrebne za zadovoljenje osnovnih potreba i učinkovito sudjelovanje u društvu. Također, vrlo često se događa da upravo kućanstva koja su u riziku ili jesu energetski siromašna nemaju jednake mogućnosti i prilike sudjelovati u društvu kao i kućanstva koja to nisu.

Energetsko siromaštvo jedan je od velikih i rastućih društvenih problema u Republici Hrvatskoj. Liberalizacijom energetskog tržišta, došlo je do porasta cijena energenata čime je socijalnim kategorijama stanovništva otežan pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalan život (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.). Kućanstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu si priuštiti rekonstrukciju domova uz primjenu adekvatnih mjera povećanja energetske učinkovitosti, zamjenu dotrajalih i energetski neučinkovitih kućanskih aparata i uređaja te su primorana koristiti neadekvatne sustave grijanja (na ugljen, na lož ulje, itd.) koji su vrlo često štetni po zdravlje i okolinu. Socijalno ugrožene kategorije stanovništva, u koje spadaju umirovljenici, domaćinstva sa niskim primanjima, samohrani roditelji sa više djece, osobe s invaliditetom te primatelji socijalnih naknada su posebno podložni energetskom siromaštvu.

Kućanstva koja se suočavaju s energetskim siromaštvom ili su u riziku da postanu energetski siromašna, osim korištenja postojećih mjera pomoći (primanje direktne socijalne pomoći, energetska obnova, itd.) mogu i samostalno implementirati male korake koji vode ka energetski učinkovitijem svakodnevnom životu i to kroz racionalno korištenje energije te provedbom sitnih intervencija u kući kao što su zamjena postojećih žarulja LED rasvjetom, ugradnja štednih perlatora na slavine, ugradnja brtvi na prozore i vrata, korištenje reflektirajućih folija za radijatore, itd.

S obzirom da je cilj projekta CEESEU-DIGIT povećati svijest te osigurati podršku najranjivijim skupinama građana, osobito onima koji su pogođeni energetskim siromaštvom, Međimurska energetska agencija d.o.o. u narednim tjednima planira objaviti nekoliko kratkih članaka koji će sadržavati ključne savjete o tome kako promijeniti svoje navike i na jednostavan način uštedjeti energiju u dnevnom boravku, kuhinji, kupaonici i drugim prostorijama kućanstva. Dio tih preporučenih mjera zahtijeva dodatna, manja ili veća ulaganja, dok je dio potpuno besplatan i primjenjiv već od danas. Na ovaj način energetski siromašna kućanstva mogu postati aktivni sudionici u energetskoj tranziciji te kroz vlastite investicije u energetsku učinkovitost potaknuti i druge da se uključe u proces.

 

Izradu članka sufinancirala Europska unija. Iznesena mišljenja samo su mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili CINEA-e. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.