Predstavljanje CEESEN mreže na 8. sjednici kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjelovala je u srijedu, 4. listopada 2023. godine na 8. sjednici kolegija gradonačelnika i načelnika u Međimurskoj županiji te je u sklopu svoje točke dnevnog reda predstavila CEESEN mrežu – Mrežu održive energije Središnje i Istočne Europe i pozvala sve prisutne gradonačelnike i načelnike, njihove zamjenike te ostale predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave na području Međimurske županije da se učlane u mrežu.

Inicijativa za osnivanjem Mreže održive energije Središnje i Istočne Europe krenula je još 2017. godine u sklopu Horizon 2020 projekta od strane regija iz različitih zemalja Središnje i Istočne Europe s ciljem zajedničkog djelovanja u svrhu ublažavanja i prilagodbe štetnim utjecajima klimatskih promjena i pružanja sustavne podrške jedinicama lokalne i regionalne samouprave u tom procesu. Mreža je tek prošle godine službeno formirana kao nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Tartu, Estonija u sklopu projekta CEESEU također financiranog i Horizon 2020 programa. Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje kao projektni partner u navedenom projektu te je uz još 11 organizacija sudjelovala u osnivanju CEESEN mreže. CEESEN mreža je članska organizacija, a njezino financiranje predviđeno je u obliku donacija ili kroz sudjelovanje u EU projektima.

Bez obzira na činjenicu kako je mreža osnovana u sklopu CEESEU projekta čija provedba završava krajem ovog mjeseca, CEESEN mreža je osnovana s dugoročnim ciljem pružanja podrške jedinicama lokalne i regionalne samouprave te ostalim zainteresiranim dionicima u domeni energetike, obnovljivih izvora energije i klimatskih promjena.

Kao i svaka druga mreža tako i Mreža održive energije Središnje i Istočne Europe svoj rad bazira na definiranoj viziji i misiji mreže.

VIZIJA CEESEN MREŽE

  • voditi Središnju i Istočnu Europu u provedbi održivih energetskih i klimatskih akcija kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. godine i osigurati da se uvaže posebni uvjeti regija pri donošenju važnih odluka na EU razini

MISIJA CEESEN MREŽE

  • povećanje kapaciteta lokalnih i regionalnih stručnjaka za održivu energiju u središnjoj i istočnoj Europi za potrebe učinkovitog planiranja, financiranja, provedbe i održavanja inicijativa održive energije
  • stvaranje uvjeta za bolju komunikaciju dionika o problemima u regijama Središnje i Istočne Europe, tako da politike i inicijative koje poduzimaju EU i drugi subjekti adekvatno rješavaju interese regija

Važno je naglasiti i činjenicu kako CEESEN mreža nastavlja djelovati i ostvarivati svoju viziju i misiju kroz nove projekte u provedbi (CEESEU-DIGIT i CEESEN-BENDER) i apliciranje novih projektnih ideja u spomenutim sektorima na različite izvore financiranja.

Članom CEESEN mreže može postati svaka organizacija ili osoba koja aktivno radi na promicanju energetske učinkovitosti i obnovljive energije te na taj način može svojim radom doprinijeti ostvarenju vizije i misije mreže. Nakon službenog učlanjenja u mrežu, svaki član primat će novosti i informacije o mreži te će biti pozvani na obuku, umrežavanje i druge događaje. Učlanjenje u CEESEN mrežu moguće je putem online obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici: https://ceesen.org/hr/registracija-clanstva-u-mrezi-ceesen/.