Održani sastanci sa predstavnicima Općina Nedelišće i Sveti Juraj na Bregu u sklopu projekta CEESEU

U sklopu projekta CEESEU financiranog iz programa Obzor 2020, Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) organizirala je tijekom listopada i studenog ove godine sastanke s predstavnicima pridruženih općina u projektu, tj. općinama Nedelišće i Sveti Juraj na Bregu kako bi se zajednički usuglasili oko daljnjih aktivnosti koje je potrebno implementirati do kraja projekta, odnosno do kraja listopada 2023. godine.

Glavni ciljevi organiziranih sastanaka bili su finalizacija Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) za navedene općine te priprema za njihovo prihvaćanje na sjednici Općinskih vijeća. Općine su se obvezale na izradu navedenih dokumenata nakon što su pristupile inicijativi Sporazuma gradonačelnika u prosincu 2020. godine. Sukladno preuzetim obvezama, općine su morale izraditi navedene dokumente najkasnije dvije godine od datuma službenog pristupanja Sporazumu gradonačelnika. U cijelom procesu izrade općine su dobile podršku stručnjaka iz MENEA-e koji imaju višegodišnje iskustvo u izradi i provedbi lokalnih i regionalnih energetskih (i klimatskih) planova. Nakon njihovog službenog odobrenja od strane općinskih vijećnika, općine će moći krenuti s implementacijom mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama koje su navedene u SECAP-ima.

Općina Nedelišće službeno je odobrila svoj SECAP na održanoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. studenog 2022. godine, dok se odobrenje SECAP-a za Općinu Sveti Juraj na Bregu očekuje 19. prosinca 2022. godine.

Dodatno sudionici su na sastancima razradili energetske i klimatske vizije navedenih općina koje su usuglašene sa provedbenim programima kao i izrađenim SECAP-ima. Energetske i klimatske vizije pomoći će općinama da utvrde gdje žele stići sa svojim djelovanjem te da se pozicioniraju kao  zelene i održive općine koje ulažu u energetsku učinkovitost i potiču upotrebu obnovljivih izvora energije i samim time brinu za dobrobit svojih građana.