Zbog velikog interesa, obustavljen natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je s danom 17. svibnja 2022. godine obustavilo na određeno vrijeme do 1. kolovoza 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova višestambenih zgrada” nakon što je iznos zatraženih bespovratnih sredstava dosegnuo 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva odnosno 600 milijuna kuna.

Putem sustava fondovieu (eNPOO) zaprimljeno je 235 projektnih prijedloga.

Nakon zaprimanja i registracije projektnih prijedloga u sustavu započinje postupak procjene istih u odnosu na kriterije definirane Pozivom na dodjelu bespovratnih sredstava ˝Energetska obnova višestambenih zgrada˝ (Poziv) odnosno provode se provjere svake prijave te se za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima donosi odluka o financiranju i sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Dakle, za zaprimljene i registrirane projektne prijedloge potrebno je provesti postupak dodjele, odnosno još uvijek niti jedan nije odobren za sufinanciranje.

Unošenje projektnih prijedloga putem sustava je prijaviteljima bilo omogućeno od 25. travnja 2022. godine, dok je dostava (podnošenje) projektnih prijedloga započela 17. svibnja 2022. godine u 9:00 sati, te je obustava nastupila u 9:15 sati, odnosno u tom trenutku je dosegnut gore navedeni iznos.

Objavljeni poziv je „hibrid“, dakle ne radi se o pozivu u kojem se sredstva dodjeljuju ovisno o datumu i vremenu zaprimanja nego o pozivu u kojem se projektni prijedlozi zaprimaju do trenutka kada iznos prijava dosegne 200% alokacije, a najkasnije do 1. kolovoza 2022. godine. Zatvaranje ovakve vrste poziva je moguće i unutar nekoliko dana, a i u 2-3 mjeseca, sve ovisno o dinamici pristizanja prijava.

Ovaj poziv će se provesti na način da se prvo napravi ocjena kvalitete prijava i formira rang lista s obzirom na ostvaren broj bodova. Najveći broj bodova donose uštede energije, što je i cilj energetske obnove. Sredstva će se dodjeljivati projektima s najvećim uštedama energije. Dakle, rang lista se ne formira po redoslijedu zaprimanja, nego po kvaliteti projektnih prijedloga. Na ovaj način je omogućeno da projektni prijedlog koji je zaprimljen npr. pod rednim brojem 200. bude prvi na rang listi jer ima najveći broj bodova i udovoljio je ostalim kriterijima Poziva, a može se dogoditi i da projektni prijedlog koji je zaprimljen pod rednim brojem 1. zbog premalog broja bodova ne bude odabran za sufinanciranje.

Dakle, sredstva još uvijek nisu podijeljena. Obzirom na vrstu, kompleksnost i broj očekivanih projektnih prijedloga te zahtjevnost i složenost postupka dodjele, postupak dodjele traje do najviše tri mjeseca za pojedini projektni prijedlog uz mogućnost produljenja do najviše 120 dana. Rok za pripremu i potpisivanje Ugovora je 30 kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o financiranju.

Ministarstvo podsjeća kako je na Poziv objavljen krajem 2016. godine osigurana alokacija u iznosu oko 560 milijuna kuna te je na njega pristiglo 649 prijava. Ugovorena su 584 projekta ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava nešto više od 554 milijuna kuna. Interes za energetsku obnovu je velik jer su postojeće zgrade u lošem stanju, a svijest građana o važnosti energetske obnove razvijena, pogotovo u okolnostima kada cijene energenata rastu.

Dodatno je interes velik jer od 2016. godine nije bilo objavljenih poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada iz razloga jer raspoloživa EU sredstva nisu dovoljna za naše potrebe.

Ovim Pozivom se sufinancira i sveobuhvatna obnova, a potres je dodatno razvio svijest građana o potrebi da se unaprijedi mehanička otpornost i stabilnost zgrada.

U okviru NPOO-a za energetsku obnovu višestambenih zgrada koje nisu oštećene u potresu osigurano je 300 millijuna kuna.

U tijeku je programiranje za novo višegodišnje financijsko razdoblju 2021.-2027. u okviru kojeg će također biti osigurana EU sredstva za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Preuzeto sa službene Internet stranice Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.