ZATVOREN javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  je 30. lipnja 2020. godine objavio na svojim mrežnim stranicama Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava Fonda 2020. Zaprimanje po predmetnom pozivu započelo je 7. srpnja 2020. godine u 9:00 sati.

Nakon obrade svih prijava za sufinanciranje zaprimljenih do 7. srpnja 2020. godine do vremena 09:01:20.383 sati, Fond obavještava kako se predmetni poziv smatra zatvorenim.

Podnositeljima koji su unutar navedenog vremena dostavili Fondu prijave s potpunom i sukladnom dokumentacijom prema uvjetima poziva dostavlja se odluka o dodjeli sredstava i ugovor o sufinanciranju, a podnositeljima koji su dostavili prijave s nepotpunom ili nesukladnom dokumentacijom, dostavlja se pisano priopćenje s razlozima neprihvaćanja prijava za sufinanciranje.

Preuzeto sa službenih stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.