ZATVOREN Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 2. srpnja 2020. godine na svojoj službenoj stranici objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene, a podnošenje prijava na isti je započelo 21. rujna 2020. godine u 9:00 sati.

Zaprimljene prijave za sufinanciranje rangirane su prema datumu i vremenu zaprimanja u sustav e-Prijave te se njihovoj obradi pristupilo kronološkim redoslijedom. sredstva su odobravana prijavama koje su sadržavale potpunu i ispravnu dokumentaciju, sukladno uvjetima Poziva, i to do trenutka iskorištenja dostupnog budžeta od 10.000.000,00 kuna. Sva raspoloživa sredstva dodijeljena su zahtjevima pristiglima 21. rujna 2020. godine, uslijed čega se predmetni Poziv i službeno smatra zatvorenim.

Prijaviteljima čije su prijave zadovoljile uvjete Poziva u okviru raspoloživih sredstava, dostavlja se Odluka o dodjeli sredstava, dok se prijaviteljima s prijavama s nepotpunom ili nesukladnom dokumentacijom, dostavlja pisano priopćenje s razlozima neprihvaćanja njihove prijave. Prijavitelj čije prijave su zaprimljene, a zbog iskorištenja raspoloživih sredstava po Pozivu nisu obrađene, također će o istom biti obaviješteni pisanim putem.

Preuzeto sa službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.