ZATVOREN javni natječaj programa “Volimo Međimurje – Štedimo energiju” za 2014. godinu

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za program “Volimo Međimurje – Štedimo energiju”, koji Međimurska županija provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zatvoren je s datumom 15.09.2014. godine. Do tog su se datuma zaprimale prijave koje su potencijalni krajnji korisnici donosili osobno ili slali poštom na adresu Međimurske županije kao što je i bilo objavljeno u tekstu Natječaja. Prema prvim procjenama stiglo je oko 550 prijava od vlasnika objekata s područja cijelog Međimurja.

Povjerenstvo za provedbu navedenog programa najprije provjerava pravovremenost i cjelovitost pristigle dokumentacije  te zadovoljenje uvjeta Podnositelja prijave. Ukoliko prijava ne zadovoljava navedene uvjete automatski se isključuje iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

Prijave koje nisu isključene Povjerenstvo će ocijeniti prema kriterijima navedenim u Pravilniku o provedbi programa. U svrhu provjere točnosti upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu, Povjerenstvo će obaviti terenski pregled kućanstava, osnovom čega se izrađuje Zapisnik o provedenom pregledu stambenih objekata koji sadržava stvarne zatečene vrijednosti kućanstva s priloženom fotodokumentacijom kao dokazom postojećeg stanja.

Po obradi svih pristiglih prijava Povjerenstvo izrađuje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava te kao zaključak donosi Neslužbenu bodovnu listu Podnositelja prijava sa cjelovitim prijavama poredanim po broju ostvarenih bodova te s popisom necjelovitih prijava. Neslužbena bodovna lista se javno objavljuje na internetskim stranicama Provoditelja natječaja i Međimurske energetske agencije d.o.o. te se šalje na adresu svim podnositeljima prijave.

Podnositelji prijave imaju pravo žalbe na Neslužbenu bodovnu listu kako je propisano Pravilnikom o provedbi programa. Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbe izrađuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi Podnositelja prijave na temelju kojeg Župan Međimurske županije donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja koji dostavlja fizičkim osobama i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u roku od 7 dana od dana donošenja istog.