Započela provedba projekta CEESEN-BENDER – Intervencije za ublažavanje energetskog siromaštva povezane s izgradnjom u ranjivim četvrtima

Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje u provedbi projekta CEESEN-BENDER – Intervencije za ublažavanje energetskog siromaštva povezane s izgradnjom u ranjivim četvrtima (engl. Building intErventions in vulNerable Districts against Energy poveRty), prijavljenog 16. studenog 2022. godine na javni poziv LIFE-2022-CET-ENERPOV: Rješavanje intervencija povezanih s izgradnjom u ranjivim četvrtima, u sklopu programa LIFE – potprograma “Prijelaz na čistu energiju“, kojim se potiče razvoj i promocija inovativnih tehnika, metoda i pristupa za postizanje ekoloških i klimatskih ciljeva Europske Unije.

Cilj projekta je osnaživanje i pružanje podrške građanima vlasnicima i stanarima višestambenih zgrada u procesu energetske obnove identificiranjem osnovnih prepreka te izradom sustava podrške koji uključuju vlasnike stanova, njihove udruge i upravitelje zgrada. U sklopu projekta izradit će se sveobuhvatni planovi za poticanje energetske obnove te razviti specifični alati koji će općinama i upraviteljima višestambenih zgrada pomoći u identifikaciji energetski siromašnih kućanstva i provedbi shema za smanjenje energetskog siromaštva.

Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju jačanje i prilagodbu procesa upravljanja i donošenja odluka upravnih tijela s ciljem podržavanja energetske obnove privatnih višestambenih zgrada, rješavanje prepreka koje ometaju energetsku obnovu zgrada u ranjivim četvrtima, uspostavljanje alata za podršku, izradu planova i sustava podrške za energetsku obnovu zgrada u ranjivim četvrtima te diseminaciju rezultata projekta.

Na projektu CEESEN-BENDER surađuje 10 projektnih partnera iz 6 europskih zemalja. Osim Međimurske energetske agencije d.o.o. i Društva za oblikovanje održivog razvoja iz Hrvatske (kao vodećeg partnera), konzorcij čine i partneri iz Estonije, Njemačke, Poljske, Rumunjske i Slovenije. Također, kao pridruženi partneri u projekt su uključeni upravitelji zgrada na području Međimurske županije, GP Stanorad d.o.o. i Euroland d.o.o.

Ukupni budžet projekta iznosi 1.848.960,00 EUR €, od čega budžet Međimurske energetske agencije d.o.o. iznosi 163.710,00 EUR €. Implementacija projekta započela je 01. rujna 2023. godine i traje 36 mjeseci, odnosno do 31. kolovoza 2026. godine.