slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ slot gacor 2022 slot gacor slot gacor slot gacor slot deposit pulsa slot deposit dana slot pulsa slot gacor slot pulsa slot deposit dana Webinar za izradu investicijskog koncepta za sektor održive energetike - MENEA

Webinar za izradu investicijskog koncepta za sektor održive energetike

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Udruga gradova u RH, u četvrtak 21. svibnja organiziraju prvi webinar za jedinice lokalne samouprave koji se žele prijaviti za financijsku i stručnu pomoć u izradi investicijskih koncepata za lokalne projekte održive energetike. Webinar se organizira u okviru inicijative European City Facility (EUCF).

Inicijativa EUCF pokrenuta je u sklopu programa Horizon 2020, s namjerom pružanja konkretne podrške gradovima i općinama u razvoju investicijskih dokumenata. EUCF pruža stručnu i financijsku podršku lokalnim vlastima u pripremi potrebne dokumentacije poput analiza (pravnih, ekonomskih, tržišnih) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC). U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja.

Hrvatski gradovi i općine prijavljuju se na kompetitivne pozive za dodjelu sredstava te sudjeluju u konkurenciji s gradovima iz 10 drugih država članica koje pripadaju regiji Središnje i istočne Europe. Prvi poziv za dostavu prijedloga, otvara se 25. svibnja 2020. i bit će otvoren do 2. listopada 2020. U prvom pozivu za podršku bit će izabrano 11 regionalnih prijava (pojedinačnih ili skupnih prijava gradova i općina), dok se tijekom čitavog razdoblja provedbe inicijative planira stručno i financijski podržati izrada do 80 investicijskih koncepata, odnosno 200 na razini čitave Europske unije.

Za dodatne informacije o inicijativi EUCF, kriterijima za prijavu na otvoreni poziv te o tome kakvu vrstu pomoći možete očekivati tijekom prijave i provedbe projekta – prijavite se na besplatni informativni webinar koji će se održati 21. svibnja u 10 sati.

Prijava je nužna za sudjelovanje na seminaru putem PRIJAVNOG OBRASCA.

Više informacija

Preuzeto s Internet stranice European City Facility.