Webinar za izradu investicijskog koncepta za sektor održive energetike

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Udruga gradova u RH, u četvrtak 21. svibnja organiziraju prvi webinar za jedinice lokalne samouprave koji se žele prijaviti za financijsku i stručnu pomoć u izradi investicijskih koncepata za lokalne projekte održive energetike. Webinar se organizira u okviru inicijative European City Facility (EUCF).

Inicijativa EUCF pokrenuta je u sklopu programa Horizon 2020, s namjerom pružanja konkretne podrške gradovima i općinama u razvoju investicijskih dokumenata. EUCF pruža stručnu i financijsku podršku lokalnim vlastima u pripremi potrebne dokumentacije poput analiza (pravnih, ekonomskih, tržišnih) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC). U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja.

Hrvatski gradovi i općine prijavljuju se na kompetitivne pozive za dodjelu sredstava te sudjeluju u konkurenciji s gradovima iz 10 drugih država članica koje pripadaju regiji Središnje i istočne Europe. Prvi poziv za dostavu prijedloga, otvara se 25. svibnja 2020. i bit će otvoren do 2. listopada 2020. U prvom pozivu za podršku bit će izabrano 11 regionalnih prijava (pojedinačnih ili skupnih prijava gradova i općina), dok se tijekom čitavog razdoblja provedbe inicijative planira stručno i financijski podržati izrada do 80 investicijskih koncepata, odnosno 200 na razini čitave Europske unije.

Za dodatne informacije o inicijativi EUCF, kriterijima za prijavu na otvoreni poziv te o tome kakvu vrstu pomoći možete očekivati tijekom prijave i provedbe projekta – prijavite se na besplatni informativni webinar koji će se održati 21. svibnja u 10 sati.

Prijava je nužna za sudjelovanje na seminaru putem PRIJAVNOG OBRASCA.

Više informacija

Preuzeto s Internet stranice European City Facility.

  • Kontakt

    Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
    Tel: +385 (0)40 395 559
    E-mail: info@menea.hr

    Regionalni partneri

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3