WEBINAR: MOGUĆNOSTI I IZAZOVI KORIŠTENJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U POSLOVANJU

Imate li poslovnu ideju o čijoj realizaciji razmišljate, no bojite se da vam je netko ne ukrade? Ne znate kakva je razlika između ideje, izuma i patenta? Pitate se je li vaš izum patentibilan, može li se vaš logotip zaštiti žigom i što je to industrijski dizajn? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja možete saznati na besplatnom webinaru pod nazivom

MOGUĆNOSTI I IZAZOVI KORIŠTENJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U POSLOVANJU

koji će se održati u srijedu, 16. lipnja 2021. godine, s početkom u 9,00 sati

putem platforme MS Teams.

Webinar organizira Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (DZIV) u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP. Stručnjaci DZIV-a upoznat će sudionike webinara s intelektualnim vlasništvom, značajem, mogućnošću i važnošću njegove upotrebe u poslovanju.

CILJNA SKUPINA
Poduzetnici i zaposlenici u mikro, malim i srednjim poduzećima. Osobe se prijavljuju isključivo ispred poduzeća.

PRIJAVA
Sudjelovanje na webinaru je besplatno. Prijave na webinar zaprimaju se do 15. lipnja 2021. godine, popunjavanjem PRIJAVNOG OBRASCA.

O PREDAVAČIMA

Tanja Milović, mr.sc., diplomirala je na Biološkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na odsjeku Eksperimentalna biologija. Od 2000. radi u Zavodu za intelektualno vlasništvo, osam godina kao patentni ispitivač u području biotehnologije te od 2008. godine na poslovima promidžbe, edukacije, razvoja primjene IV-a u relevantnim domaćim sektorima te usluga u području IV-a. Tijekom rada u Zavodu pohađala je više specijalističkih edukacijskih programa od kojih se ističu edukacijski program Američkog ureda za patente i žigove, Kineskog ureda za patente te edukacijski  programi Europske patentne organizacije i Europskog ureda za intelektualno vlasništvo. Završila je program Inovacijama do ekonomskog razvoja na Harvard Kenedy School. Autorica je nekoliko stručnih radova i osvrta iz području upotrebe intelektualnog vlasništva u razvoju inovacija i poslovanju.

Igor Bošnjaković diplomirao je 2002. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. U Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo radi od 2005. Godine, najprije kao patentni ispitivač u područjima kemije, kemijske tehnologije i svakodnevnih životnih potrepština. Iz Sektora za patente 2008. godine prelazi u Informacijski centar za intelektualno vlasništvo gdje je i danas zaposlen kao voditelj službe. Tijekom zadnjih 15 godina intenzivno radi u izravnom kontaktu, tijekom javnih priredbi i edukacijskih aktivnosti, s izumiteljima i poduzetnicima kao podrška za sve oblike intelektualnog vlasništva i implementaciji istih u poslovanju.


Aktivnost “Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI” dio je projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.