Utjecaj klimatskih promjena na Europu

Europski parlament je objavio zanimljivu infografiku o okolišnim, ekonomskim i zdravstvenim učincima klimatskih promjena na europski kontinent ovisno o pojedinoj regiji. Republika Hrvatska se zbog svoje geografske raznolikosti i slojevitosti proteže preko čak tri regije: mediteranske, planinske i kontinentalne.

U mediteranskoj regiji okolišne posljedice su toplinski ekstremi, smanjen vodostaj rijeka i smanjene padaline, uz povećani rizik od ugroze bioraznolikosti, suša i požara. Ekonomski učinci su povećana tržišna kompetitivnost oko izvora pitke vode, povećana količina vode potrebne za poljoprivredu koja daje manje plodova, uzgoj životinja postaje otežan, kao i proizvodnja energije koja se više troši radi potrebe rashlađivanja, pomicanje turističke sezone… Ekonomski rizik jest i prelijevanje posljedica klimatskih promjena iz drugih regija upravo u mediteranskoj. Zdravstveni učinci su povećana statistika i rizik od smrti uzrokovanih velikim vrućinama te povećan rizik od bolesti uzrokovanih ugrizima insekata.

U planinskoj regiji temperature se dižu iznad vrijednosti europskog prosjeka, flora i fauna se pomiče prema višim predjelima uz visok rizik od izumiranja vrsta, uz posebnu opasnost za opstanak šuma, veći rizik od odrona kamenja i klizišta tla. Ekonomski rizik jest smanjenje turizma u predjelima u kojima se prakticira zimski turizam.

U kontinentalnoj regiji temperaturni valovi postaju ekstremniji, kiše je manje ljeti a rizik od šumskih požara i poplava postaje izuzetno visok. Ekonomski učinci su izraženi u povećanju potrošnje energije za rashlađivanje te u manjoj iskoristivosti šuma za gospodarske svrhe.

U infografici možete proučiti utjecaje i na druge regije Europe, ali ono što je sigurno jest: klimatske promjene već sada imaju dalekosežne učinke na naš planet.

Preuzeto s portala www.eu-projekti.info.