Usklopu projekta EE SUN održana informativna radionica o energetskoj obnovi višestambenih zgrada za stanare, predstavnike stanara i upravitelje zgrada

Dana 18. rujna 2018. godine u informatičkoj radionici Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje na adresi Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec održana je prva radionica u sklopu projekta EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neigborhood (Energetski učinkovito i održivo urbano susjedstvo) koji je financiran u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014. 2020.

Navedena radionica bila je informativnog karaktera te je bila namijenjena informiranju stanara, predstavnika stanara i upravitelja zgrada o mogućnostima energetske obnove višestambenih zgrada. Nakon uvodne riječi direktora Agencije, g. Alena Višnjića, predavanje su održali stručni suradnici zaposleni u Agenciji i to g. Nikola Gradinščak te gđa. Danijela Vrtarić. Glavne teme navedene radionice bile su predstavljanje projekta EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neigborhood, energetska obnova višestambenih zgrada te način na koji se ista projektira i izvodi u praksi, mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama s primjerom dobre prakse te energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada.

Prije samog završetaka radionice omogućeno je postavljanje pitanja vezanih uz navedene teme nakon čega je pokrenuta rasprava o problemima s kojima se najčešće susreću stanari, predstavnici stanara i upravitelji zgrada prilikom pokretanja i provedbe procesa energetske obnove zgrada te izrade energetskih certifikata.

Napominjemo da su do sada u sklopu projekta izrađene analiza stanja postojećih višestambenih zgrada na prekograničnom području te zajednička prekogranična metodologija za energetsku obnovu zgrada. Kao rezultat navedene metodologije u Međimurskoj županiji identificirano je šest zgrada koje će ući u provedbu pilot projekata, odnosno za koje će se provesti energetski pregledi i izraditi energetski certifikati te sukladno tome definirati mjere za povećanje energetske učinkovitosti navedenih zgrada kao i mogućnosti financiranja istih. Radi se o zgradama koje se nalaze na sljedećim lokacijama na području grada Čakovca: Vukovarska 9 i 13, Ivana pl. Zajca 11 i 13, Zrinsko-frankopanska 10 te Istarska 14.