Uoči ponovnog zaprimanja projektnih prijava po Pozivu ‘Energetska obnova i korištenje OIE u zgradama javnog sektora’ održana jedanaesta informativna radionica

Zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja uoči ponovnog zaprimanja projektnih prijava po Pozivu ‘Energetska obnova i korištenje OIE u zgradama javnog sektora’ održana je jedanaesta po redu informativna radionica. Zbog povećanog interesa osiguran je dodatan termin za još jednu informativnu radionicu koja će se održati 5. rujna 2018., a prijavu za nju moguće je izvršiti putem sljedećeg PRIJAVNOG OBRASCA.

Zaprimanje projektnih prijedloga započinje od 4. rujna 2018 u 9:00 sati, a nakon objave 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji već mogu raditi na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali će je moći podnijeti najranije 4. rujna 2018. u 9:00 sati.

Nadalje, zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započelo 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati. Isključivo putem adrese elektroničke pošte javne.eu@fzoeu.hr odvija se sva formalna komunikacija sa stručnom podrškom.

Na današnjoj je radionici istaknuto kako je alokacija za energetsku obnovu javnih zgrada zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja Odlukom ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Predraga Štromara povećana te sada ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi više od milijardu kuna.

Okupljeni sudionici upućeni su na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu koji je krajem srpnja objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Sredstva u okviru ovog Poziva za sufinanciranje vlastitih učešća prilikom provedbe projekta za korisnike koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU iznose 200 milijuna kuna te su bespovratna i namjenska.

Osim predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, koji su okupljenim sudionicima predstavili Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada, na radionici su sudjelovali i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji su govorili o provedbi ugovora o sufinanciranju te o mogućnostima njihove stručne podrške, dok je predstavnica HBOR-a istaknula mogućnosti sufinanciranja sredstava vlastitog učešća prijavitelja putem financijskog instrumenta ‘ESIF Krediti za energetsku učinkovitost’.

Preuzeto sa službene stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.