U sklopu projekta SEPlaM-CC održana prekogranična radionica umrežavanja i treći sastanak projektnih partnera

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 8. lipnja 2021. godine s početkom u 9:30 sati u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra d.o.o. organizirala prvu prekograničnu radionicu umrežavanja pod nazivom “Suradnja te razmjena iskustva i znanja na području energetskog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena” u sklopu projekta SEPlaM-CC financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Glavni cilj ove prekogranične radionice umrežavanja je uspostava učinkovite suradnje između relevantnih dionika na mađarsko-hrvatskom prekograničnom području za potrebe razvoja zajedničke prekogranične metodologije za strateško energetsko i klimatsko planiranje i razvoj Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena. Radionica je bila namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave, energetskim i razvojnim agencijama, malim i srednjim poduzećima, neprofitnim organizacijama te ostalim relevantnim dionicima koji su ključni u procesu energetskog i klimatskog planiranja. Tijekom radionice bio je osiguran konsekutivni prijevod a hrvatskog na mađarski jezik i obratno.

Uvodno se sudionicima obratio direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., gosp. Alen Višnjić i zahvalio na dolasku nakon čega je ukratko prezentiran projekt SEPlaM-CC, njegove aktivnosti ciljevi te očekivani rezultati. Kasnije su održane prezentacije na temu strateškog energetskog i klimatskog planiranja, izrade Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena te izazova u razvoju Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena.

Drugi dio radionice bio je namijenjen panel diskusiji “Izazovi u pripremi i provedbi strateških i planskih dokumenata vezanih uz energiju i klimu” gdje su kao panelisti sudjelovali gosp. Ivan Plačko, na poziciji direktora Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. zadnjih 9 godina koji posjeduje relevantno znanje na području strateškog planiranja te ima višegodišnje iskustvo u izradi relevantnih strateških i planskih dokumenata na lokalnoj i regionalnoj razini zbog čega je uključen u implementaciju projekta SEPlaM-CC kao vanjski stručnjak za izradu zajedničke prekogranične metodologije za strateško planiranje; gosp. Miroslav Hržić koji radi na poziciji savjetnika za gospodarstvu u Gradu Prelogu i koji je tijekom svoje poslovne karijere sudjelovao kao voditelj u mnogobrojnim projektima od velikog gospodarskog značaja za Grad Prelog te je sudjelovao u procesu izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena – SEAP-a i Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena – SECAP-a te  gosp. Velimir Šegon, na poziciji zamjenika ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Gospodin Šegon ima značajno iskustvo u provedbi niza projekata iskorištavanja OIE te povećanja energetske učinkovitosti te je sudjelovao u izradi preko 30 strateških i provedbenih dokumenata na temu povećanja EnU i iskorištavanja OIE za jedinice regionalne i lokalne samouprave.

 

Nakon radionice umrežavanja održan je treći sastanak projektnih partnera (Međimurska energetska agencija d.o.o. i Zaklada za promociju poduzetništva Županije Zala) tijekom kojeg se raspravljalo o ključnim koracima i aktivnostima koje će se implementirati do kraja trećeg izvještajnog razdoblja, odnosno do kraja lipnja 2021. godine te u sljedećem izvještajnom razdoblju implementacije projekta.

Projektni partneri su se usuglasili oko svojih obveza glede implementacije pojedinih projektnih aktivnosti te je zaključeno kako implementacija projekta teće očekivanim tokom bez većih odstupanja glede ostvarenja planiranih učinaka i rezultata.