U sklopu projekta RURES održan 8. sastanak REG-a

Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA i Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA organizirale su 8. sastanak Regionalne energetske grupe (REG) u sklopu provedbe projekta RURES – Promicanje održive upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Sastanak se održao u utorak, 14. svibnja 2019. godine u prostorima Međimurske palače turizma.

Na samom početku sastanka direktor MENEA-e, g. Alen Višnjić te voditeljica Odjela za strateško planiranje i razvojne programe u REDEA-i, gđa. Sandra Majsan pozdravili su sve prisutne te predstavili program samog sastanka. Nakon toga, viša stručna suradnica iz MENEA-a, gđa. Maja Bratko predstavila je projektne aktivnosti koje su provedene kao i one koje se trenutno provode s posebnim osvrtom na izradu kalkulatora vrijednosti i pilot investiciju u Mađarskoj.

Također, s obzirom na to da MENEA, kao voditelj projekta, provodi brojne projekte energetske obnove u Međimurskoj županiji, g. Alen Višnjić predstavio je dosadašnje iskustvo u provedbi istih kao i prijedlog za buduće programsko razdoblje.

Pilot investiciju u Upravnoj zgradi kompleksa bivše vojarne u Čakovcu predstavila je Magdalena Trstenjak, suradnica iz REDEA-e. Nakon toga, uz stručnu tehničku pomoć direktora MIN-Međimurje, investicije, nekretnine d.o.o., g. Ivana Vinkovića, MENEA i REDEA organizirale su za sve prisutne i sam obilazak investicije.

Projekt RURES odobren je na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Interreg Central Europe te se provodi u od 1.7.2017. do 30.6.2020. godine na području gore nabrojanih zemalja. Glavni cilj projekta je iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati energetsku učinkovitost u ruralnim regijama pošto one imaju veliki potencijal za postizanje energetske autonomije.