U sklopu projekta RURES održan 4. sastanak REG-a

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA je zajedno sa Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje REDEA-om, organizirala 4. sastanak Regionalne energetske grupe (REG) u sklopu provedbe projekta RURES. Glavni cilj sastanka bio je prezentacija dviju izrađenih studija izvodljivosti mjera definiranih u Akcijskom planu energetske učinkovitosti Međimurske županije, a koje su članovi REG-a na prošlom sastanku definirali kao najrelevantnije.

Tako su stručnjaci iz Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske REGEA-e izradili studije izvodljivosti za mjere Povećanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području Međimurske županije te Uspostava energetski učinkovite administrativne zgrade u Čakovcu. Osim prezentacije sadržaja samih studija izvodljivosti, stručnjaci iz REGEA-e pokazali su i metodologiju prikupljanja podataka kao i proces razvoja predmetnih studija.

Član REG-a, g. Jurica Perko, ostalim sudionicima sastanka prezentirao je svoje stručne dojmove i zaključke sa posjeta pilot lokaciji projektnog partnera iz općine Palecznica u Poljskoj gdje se održavao i sastanak projektnih partnera u svibnju ove godine. G. Perko je također povukao paralele i pokazao sinergiju između provođenja projekata RURES i COMPOSE, a koji provodi Regionalna energetska agencija Sjever putem programa transnacionalne suradnje Interreg MED.

MENEA i REDEA su jedini hrvatski projektni partneri projekta RURES – Promicanje održive upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima, a osim hrvatskih partnera, u projektu sudjeluju i partneri iz Njemačke, Poljske, Slovenije, Mađarske i Češke. Projekt je financiran putem transnacionalnog programa Interreg Središnja Europa, a kao pilot investicija u Upravnoj zgradi na području bivše vojarne u Čakovcu će se ugraditi solarni kolektori za grijanje potrošne tople vode, sustav pametnog mjerenja potrošnje energenata, zamjena rasvjetnih tijela sa visoko učinkovitom LED rasvjetom te opremanje kuhinja s visoko učinkovitim kuhinjskim aparatima (A+++).