U sklopu projekta ENES-CE održani završni događaji u Italiji

Predstavnici Međimurske energetske agencije d.o.o. i Grada Preloga koji su ujedno i partneri u projektu ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima (Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe) sudjelovali su 31. svibnja i 1. lipnja na posljednjem sastanku projektnih partnera te na završnoj konferenciji projekta u Gradu Forli u Italiji.

Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova. To će posljedično olakšati postizanje ciljeva zacrtanih u planskim i strateškim dokumentima na lokalnoj i regionalnoj razini te će se istovremeno podići razina svijesti o potrebi povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Tijekom posljednjeg sastanka projektnih partnera, partneri su se usuglasili oko implementacije završnih aktivnosti projekta te posebno onih u sklopu trećeg tematskog radnog paketa čiji voditelj je Međimurska energetska agencija d.o.o. Ovaj tematski paket bio je usmjeren na provedbu pilot aktivnosti u uključenim zemljama projektnih partnera. Više informacija o provedenim pilot aktivnostima možete pročitati putem službene web stranice projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENES-CE.html.

Uz radni dio sastanka projektni partneri su imali prilike i posjetiti solarnu toplanu i tvornicu koja je priključena na istu.

Drugi dan putovanja održana je i završna konferencija projekta kojom su projektni partneri svečano obilježili završetak projekta. Njegova implementacija završava krajem ovog mjeseca. Sudionici konferencije imali su prilike nešto više čuti o programu Interreg Središnja Europa za razdoblje od 2021. do 2027. godine, o pilot aktivnostima projekta koje su implementirane u Njemačkoj, Poljskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Italiji kao i o tematici vezanoj uz osnivanje građanskih energetskih grupa kao i izradu Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka.