U sklopu projekta EE SUN održan 4. sastanak projektnih partnera

Dana 3. listopada 2018. godine u Pečuhu u Mađarskoj održan je četvrti te ujedno posljednji sastanak projektnih partnera u sklopu projekta EE SUN -Energy Efficient sustainable urban neigborhood financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020.

Podsjećamo kako Međimurska energetska agencija d.o.o. od 1. rujna 2017. godine provodi navedeni projekt u suradnji s još dva projektna partnera iz Hrvatske i Mađarske. Projekt EE SUN je fokusiran na povećanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada na pograničnom području. Kako se provedba navedenog projekta bliži kraju na sastanku su ukratko predstavljene do sad provedene aktivnosti u sklopu projekta te su partneri dobili uputstva koje aktivnosti je još potrebno provesti do kraja prosinca 2018. godine.

U sklopu projektnih aktivnosti koje su provedene do sada, ističe se izrada analize postojećih praksi za energetsku obnovu višestambenih zgrada na prekograničnom području u kojoj je utvrđeno kako je većina zgrada u prekograničnom području izgrađeno u periodu između 1945. i 1990. godine. Sve zgrade iz tog perioda se suočavaju s problemima vezanim uz energetsku učinkovitost zbog čega imaju veliki potencijal za energetskom obnovom. Sukladno tome, rješavanju energetskih problema višestambenih zgrada potrebno je pristupiti na sustavan i cjelovit način, a dobra suradnja između svih sudionika ključ je postizanja maksimalnih ušteda s minimalnim investicijama. Na temelju navedene analize izrađena je zajednička prekogranična metodologija za energetsku obnovu višestambenih zgrada koja definira dvofazni postupak odabira potencijalnih zgrada koje imaju najveće potrebe za energetskom obnovom primjenom odgovarajućih kriterija (godina izgradnje, veličina zgrade, građevinski elementi zgrade, itd.). U sklopu navedene metodologije definiran je i registar višestambenih zgrada koji sadrži 1844 višestambene zgrade na području pet županija – Međimurske županije, Osječko-baranjske županije te županija Zala, Somogy i Baraya. Kao rezultat implementacije navedene metodologije identificirat će se 24 višestambene zgrade koje će biti uključene u provedbu pilot-projekata. U sklopu provedbe navedenih pilot-projekata, za odabrane zgrade provest će se energetski pregledi, izraditi izvješća o provedenim energetskim pregledima te energetski certifikati u kojima će između ostaloga biti definirane mjere za energetsku obnovu po principu najbolje vrijednosti za novac kao i mogućnosti financiranja iste.

Međimurska energetska agencija d.o.o. već je odabrala šest višestambenih zgrada na području grada Čakovca koje imaju najveću potrebu za energetskom obnovom. Za odabrane zgrade Međimurska energetska agencija d.o.o. će putem projekta financirati provedbu energetskih pregleda, izradu izvješća o provedenim energetskim pregledima i samih energetskih certifikata. U pitanju su višestambene zgrade smještene na sljedećim lokacijama: Vukovarska ulica 9 i 13, Zrinsko-frankopanska ulica 10, Ulica Ivana pl. Zajca 11 i 13 te Istarska ulica 14.

Navedenim konkretnim aktivnostima i samom provedbom energetskog certificiranja postiže se promocija potrebe za energetskom obnovom višestambenih zgrada na području Međimurske županije te se daje primjer svih korisnih učinaka koji se postižu energetskom obnovom višestambenih zgrada što će u budućnosti potaknuti i ohrabriti suvlasnike navedenih višestambenih zgrada na energetsku obnovu. U tu svrhu Međimurska energetska agencija d.o.o. je 18. rujna 2018. godine u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje organizirala i provela informativnu radionicu o energetskoj obnovi višestambenih zgrada s ciljem informiranja suvlasnika višestambenih zgrada i šire zainteresirane javnosti o učincima i dobrobiti temeljite energetske obnove višestambenih zgrada.

Osim toga u studenom 2018. godine Međimurska energetska agencija d.o.o. će organizirati radionicu umrežavanja koja će biti namijenjena predstavnicima javnih vlasti, građevinskim tvrtkama specijaliziranim za energetsku obnovu i financijskim institucijama koje kroz različite mehanizme financiraju projekte energetske obnove.