U sklopu projekta CO-EMEP proveden prvi sastanak Radne skupine

Međimurska energetska agencija d.o.o. je danas s početkom u 9:30 sati organizirala prvi sastanak Radne skupine projekta CO-EMEP (ID projekta: HUHR/1901/3.1.1/0019) u novoobnovljenoj zgradi TICM3 u sklopu Centra znanja Međimurske županije na adresi Bana Josipa Jelačića 22N, 40 000 Čakovec. Projekt CO-EMEP provodi se od srpnja 2020. godine u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska za programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine. Uz Međimursku energetsku agenciju d.o.o. kao vodećeg partnera sudjeluje i Županija Zala kao partner u projektu.

U sklopu CO-EMEP projekta projektni partneri će provoditi aktivnosti vezane uz uspostavu Radnih skupina (RS-ova) s obje strane prekograničnog područja koje će povezati stručnjake koji djeluju na području energetike, javne uprave i sustava socijalne skrbi te se svakodnevno susreću s problemom energetskog siromaštva. Na taj način, članovi RS-ova postat će dio prekogranične mreže koja će osigurati prijenos informacija, znanja i primjera dobrih praksi između projektnih partnera. Uspostava RS-ova je potrebna radi povezivanja stručnjaka kako bi se osigurala njihova suradnja kod identifikacije kriterija prema kojima bi se definiralo energetsko siromaštvo, zatim kod definiranja pojma energetskog siromaštva, ali i kod definiranja smjernica za jedinice lokalne i regionalne samouprave za uključivanje mjera za smanjenje energetskog siromaštva u buduće planove i strateške dokumente koje će biti primjenjive s obje strane granice. U rad RS-ova će biti uključeni relevantni stručnjaci koji će zajedno sa projektnim partnerima surađivati kod implementacije treće tematske aktivnosti projekta: 1.3 – Defining the concept and the term energy poverty with development of guidelines on energy poverty mitigation planning. U sklopu navedene aktivnosti projektni partneri će održati šest sastanaka s članovima RS-ova, pri čemu je danas održan prvi sastanak RS-a u sklopu projekta.

Na sastanku su uz direktora i stručne suradnike iz Međimurske energetske agencije d.o.o. sudjelovale i djelatnice iz Centra za socijalnu skrb te ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever.

Svim sudionicima se uvodno obratio Alen Višnjić, direktor Međimurske energetske agencije d.o.o. nakon čega je Danijela Vrtarić, stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata u Agenciji ukratko predstavila projekt, njegove ciljeve, glavne aktivnosti te očekivane rezultate koji će nastati implementacijom projektnih aktivnosti. Nakon toga su svi sudionici sastanka sudjelovali u raspravi gdje su iznijeli svoje viđenje problema energetskog siromaštva, zatim su pomogli kod razgraničenja pojmova siromaštva i energetskog siromaštva kao i identificiranja relevantnih kriterija za definiranje energetskog siromaštva te su dali smjernice članovima projektnog tima glede podataka koji će biti potrebni kod razvoja definicije energetskog siromaštva.