U sklopu projekta CO-EMEP održan treći sastanak projektnih partnera

Dana 26. svibnja 2021. godine, djelatnici Međimurske energetske agencije d.o.o. sudjelovali su u Lentiju u Mađarskoj na trećem sastanku projektnih partnera projekta CO-EMEP financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Organizator sastanka bila je Županija Zala iz susjedne Mađarske koja je ujedno i drugi partner na projektu.

Na sastanku je uz djelatnike Međimurske energetske agencije d.o.o. i Županije Zala sudjelovao i gradonačelnik grada Lenti, gosp. László Horváth koji je prije tematskog dijela sastanka prezentirao projekt vezan uz uspostavu geotermalnog sustava grijanja u javnim institucijama na području grada i istaknuo kako ispod površine grada Lentija postoji ogroman potencijal za iskorištenje geotermalne energije. Prijavu za navedeni projekt u vrijednosti od 2.840.000 € su podnijeli u suradnji sa još jednim partnerom iz susjedne Mađarske 2016. godine. Osim ovog projekta istaknuo je kako je grad Lenti sudjelovao u nekoliko različitih energetskih projekata i time se pokazao kao grad koji teži ostvarenju održivih energetskih i klimatskih ciljeva.

Tijekom tematskog dijela sastanka raspravljalo se o budućim aktivnostima koje je potrebno implementirati u sljedećim mjesecima te su definirali međusobne obveze kako bi se što uspješnije završila provedba projekta. Nakon dvosatne rasprave i ručka, sudionici sastanka posjetili su Energetsko dvorište u mjestu Lentiszombathely smještenom izvan grada Lenti, pilot investiciju koja je financirana iz zajedničkog transnacionalnog projekta RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions financiranog iz Intereg Central Europe programa koji se provodio u razdoblju od 1. srpnja 2017. godine do 30. lipnja 2020. godine i na kojem su Međimurska energetska agencija d.o.o. i Županija Zala sudjelovale kao projektni partneri uz još devet partnera iz Njemačke, Poljske, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Češke. U navedenom dvorištu, odnosno na zgradi bivše područne škole postavljeni su solarni kolektori za pripremu potrošne tople vode te fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije. U samom okruženju zgrade smješten je i vertikalni generator vjetra od 1 kW. Uz sve navedeno, investicija je uključivala i razvoj mini elektrane koja se pokreće izgaranjem otpadnog jestivog ulja.