U sklopu projekta CO-EMEP održan posljednji sastanak projektnih partnera

Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjelovala je u petak, 26. studenog 2021. godine na četvrtom sastanku projektnih partnera u sklopu projekta CO-EMEP financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014 – 2020. Sastanak je održan u zgradi sjedišta projektnog partnera Županije Zala na adresi Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.

Uz radni dio sastanka gdje se raspravljalo o aktivnostim projekta kao i očekivanim rezultatima, projektni partneri su imali priliku posjetiti postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda iz grada Zalaegerszega i okolnih naselja.

Tijekom sastanka projektni partneri su se usuglasili oko obveza prilikom implementacije završnih aktivnosti projekta koji završava 28. veljače 2022. godine. Zaključeno je kako se implemetacija projekta odvija u skladu s definiranim rokovima i u dobroj suradnji između projektnih partnera. Glavnina aktivnosti je već implementirana te su izrađeni planirani projektni outputi.