U sklopu projekta CEESEU izrađen SECAP za Općinu Sveti Juraj na Bregu

Još od studenog 2020. godine Međimurska energetska agencija d.o.o. u suradnji sa još 10 projektnih partnera provodi projekt CEESEU – Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe koji je financiran iz programa Obzor 2020. Cilj projekta CEESEU je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava u ciljanom području kako bi razvili Akcijske planove energetski i klimatski održivog razvitkaSECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Ti dokumenti potiču povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova te time pomažu regijama da zadovolje ambiciozne energetske i klimatske ciljeve Europske unije.

Kako bi pružila potporu za navedenu aktivnost, MENEA je u projekt uključila i dvije općine s područja Međimurske županije, a radi se o općinama Nedelišće i Sveti Juraj na Bregu. U sklopu projektnih aktivnosti djelatnici navedenih općina su imali prilike sudjelovati na edukacijama za potrebe izrade i implementacije SECAP-a te su za njih u sklopu projekta izrađeni dokumenti SECAP-a. Tako je za Općinu Nedelišće SECAP izrađen i prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. studenog 2022. godine, dok je SECAP za Općinu Sveti Juraj na Bregu izrađen i usvojen nešto kasnije.

Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu je dana 19. prosinca 2022. godine prihvatilo Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka te s realizacijom definiranih mjera kreće već u 2023. godini. Provedbom definiranih mjera iz SECAP-a općina će ojačati svoje kapacitete za suočavanje sa štetnim utjecajima klimatskih promjena, opredijeliti se za energetski održiv razvoj te pokrenuti nove financijske mehanizme za provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije i time povećati kvalitetu života svojih sumještana.