U sklopu inicijative ManagEnergy održane prve edukacije u Briselu

U sklopu inicijative ManagEnergy u Bruxellesu je u prostorima Brussels Comic Book Museuma u razdoblju između 19. i 21 veljače 2018. godine održana edukacija pod nazivom “Market facilitation and up-take” na kojoj je sudjelovalo 24 stručnjaka iz 12 europskih zemalja. Navedena edukacija sastojala se od 16 sati interaktivne nastave i obuke, a cilj edukacije bio je prenijeti znanja iz područja tržišta, uspješne provedbe projekata kao i načina financiranja istih. Nastava se održavala u obliku radionica, analiza studija slučaja kao i gostujućih predavanja agencija i organizacija u području energetskih ulaganja. Edukacije su održali Seamus Hoyne (Limerick Institute of Technology), Paul Kenny (Tipperary Energy Agency) te Velimir Segon (Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske). Na navedenoj dvodnevnoj edukaciji sudjelovala je i zaposlenica Međimurske energetske agencije d.o.o., Maja Bratko. Ona kao i ostali polaznici navedene edukacije ovladali su sljedećim vještinama:

  • Razvoj i implementacija usluga tržišta i razvoj projekata unutar svoje regije s ciljem održivog razvoja,
  • Definirati glavne pojmove vezane uz financiranje projekta (IRR, NPV, trošak kapitala, analiza/upravljanje financijskim rizicima i sl.) i ocijeniti financijsku održivost projekata odgovarajuće razine i složenosti,
  • Objasniti ulogu banaka i njihovih kriterija za kreditiranje energetskih projekata,
  • Analizirati različite faze upravljanja projektima (nabava, financije i ugovori) kao i aktivnosti agencija u svakoj fazi,
  • Ocijeniti mogućnosti za agregaciju projekata unutar svoje agencije i regije.

ManagEnergy je inicijativa Europske komisije posvećena regionalnim i lokalnim energetskim agencijama. Svrha ove inicijative je pomoći energetskim agencijama u tome da postanu vodeći u tranziciji energije i da se povećaju investicije u održivu energiju u regijama i gradovima.

U sklopu navedene inicijative pokrenuta je i web stranica kojoj možete pristupiti putem sljedećeg linka.