U Leipzigu održan početni sastanak projekta RURES

Djelatnici Međimurske energetske agencije d.o.o. sudjelovali su 25. rujna 2017. godine u Leipzigu, Njemačka, na početnom sastanku projektnih partnera projekta RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions, Promicanje održive upotrebe obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Projekt RURES odobren kao jedan od 50 na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Interreg Central Europe. Osim MENEA-e, drugi partner iz Hrvatske koji sudjeluje na projektu je Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o..  Vodeći partner projekta je Aufbauwerk Region iz Leipziga (Njemačka) dok ostali partneri dolaze iz Poljske, Slovenije, Mađarske i Češke. Ukupno u partnerskom konzorciju projekta sudjeluje 11 partnera iz prije spomenutih zemalja središnje Europe.

Glavni cilj projekta je iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati energetsku učinkovitost u ruralnim regijama pošto one imaju veliki potencijal za postizanje energetske autonomije. Unutar projekta osnovat će se Lokalne potporne grupe koje će djelovati kao regionalne mreže za energetiku, a sačinjavat će ih relevantni dionici sa više područja (javni sektor, regionalne agencije, komunalne i infrastrukturne tvrtke…).Navedene će akcijske grupe biti od velike pomoći projektnim partnerima kod implementacije Planova energetske učinkovitosti. Lokalne akcijske grupe sa svih područja koja pokriva projekt, međusobno će surađivati te jedna drugoj prenositi znanja i primjere dobre prakse.

Osim navedenih akcijskih grupa i inovativnih Planova energetske učinkovitosti u sklopu projekta će se provesti i 5 pilot investicija na područjima projektnih partnera. U Međimurskoj će se županiji jedna zgrada javne namjene opremiti kao primjer dobre prakse energetski visoko učinkovite javne zgrade. U njoj se planira ugradnja solarnih kolektora za grijanje potrošne tople vode, sustava pametnog mjerenja potrošnje energenata, zamjena rasvjetnih tijela sa visoko učinkovitom LED rasvjetom te opremanje kuhinja s visoko učinkovitim kuhinjskim aparatima. Projektni partneri iz drugih zemalja u svojim regijama planiraju neke druge akcije kako bi pokazali da se u ruralnim područjima energetska učinkovitost može podići na višu razinu (rekuperacijski sustavi, fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije, vjetroelektrane i energana na biljno ulje, E-Drvo…).

Na početnom su se sastanku projekta RURES projektni partneri mogli međusobno upoznati te razmijeniti iskustva, prokomentirati projekt i njegovo provođenje te iznijeti svoja viđenja najboljeg načina implementacije istog. Osim dijela o implementaciji radnih paketa projekta govorilo se i o upravljanju projektom, financijskom upravljanju te o aktivnostima vezanim uz komunikaciju koja je vrlo bitna kako bi projekt dobio na svojoj vidljivosti. MENEA je također imala aktivnu ulogu u sastanku kao voditelj drugog radnog paketa projekta – Implementacija planova energetske učinkovitosti, unutar kojeg se nalazi upravljanje cijelim ciklusom već spomenutih pilot investicija. Naravno, osim upravljanja drugim radnim paketom, MENEA će aktivno sudjelovati u svim ostalim provedbenim aspektima i radnim paketima projekta RURES.