U Čakovcu održana Godišnja konferencija o korištenju EU fondova

Regionalna razvojna agencija Međimurje d.o.o. je u suradnji s Međimurskom županijom i Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje organizirala 19. prosinca 2017. godine Godišnju konferenciju na temu “Kako smo iskoristili EU sredstva u Međimurju u 2017. godini i koje su prilike pred nama”. Na konferenciji je sudjelovalo 60-ak postojećih i potencijalnih korisnika ESI fondova iz javnog i privatnog sektora. Među uzvanicima bili su župan Matija Posavec, pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Dragan Jelić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Tomislav Petric te predsjednik uprave HAMAG BICRO Vjeran Vrbanec.

Na početku konferencije župan Matija Posavec naglasio je da su brojni projekti u provedbi rezultat višegodišnjeg sustavnog rada na osmišljavanju i pripremi te je pohvalio dosadašnji rad REDEA-e, TICM-a i MENEA-e u povlačenju sredstava iz EU fondova. Nakon toga je direktorica REDEA-e Sandra Polanec Marinović predstavila ključne projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji su se tijekom 2017. godine provodili na području Međimurske županije. Direktor TICM-a Ivan Plačko predstavio je projekt proširenja poduzetničke potporne infrastrukture u Centru znanja.

Pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Dragan Jelić iznio je osnovne informacije o aktualnoj financijskoj perspektivi 2014.-2020., natječajima u tijeku i u najavi, kao i lekcije naučene iz završenih postupaka vrednovanja projekata. Također se osvrnuo na nedavno predstavljeni sustav eFondovi za koji je istaknuo njegove prednosti. Među prednostima se ističe smanjenje administrativnog opterećenja korisnika i tijela u sustavu te ubrzana apsorpcija EU sredstava. Ravnatelj SAFU Tomislav Petric naglasio je da je 2017. godina bila uspješna za Međimursku županiju, da nema poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na koji nije dostavljena prijava projekta, a nakon što su potpisani ugovori u vrijednosti iznad 240 milijuna kuna predstoji veliki posao u provedbi projekata do 2020. godine.

Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO, prezentirao je rezultate ESIF financijskih instrumenata gdje se Međimurska županija ističe kao najuspješnija. Predstavio je i ESIF ograničena portfeljna jamstva, koja će omogućiti poduzetnicima veću dostupnost kredita, smanjenje kamatne stope, umanjenje premije za rizik te smanjenje traženih instrumenata osiguranja, a rezultat je bolja konkurentnost, porast zapošljavanja te veći iznos privatnih ulaganja.

Sukladno interesima sudionika Konferencije nakon uvodnih prezentacija održane su dvije panel diskusije na sljedeće teme: “Financiranje potreba lokalne zajednice kroz ESI fondove” i “Podrška poduzetništvu kroz ESI fondove”. Cilj diskusija bio je osvrnuti se na dosadašnja iskustva u prijavi i provedbi projekata sufinanciranih iz ESI fondova i iskustva provedbenih tijela koja kontroliraju provedbu. Na prvoj diskusiji sudjelovao je i direktor Agencije te se osvrnuo na aktualni Poziv “Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”.  U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15.1.2018., a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Nakon provedenih rasprava zaključeno je kako su najveći izazovi javnopravnih tijela i poduzetnika u provedbi projekata pravila i procedure javne nabave, ali da je redovita komunikacija ključna za učinkovitu suradnju s provedbenim tijelima pa time i uspješnost projekta.

Fotografijama s navedenog događaja možete pristupiti putem sljedeće poveznice.