Studijsko putovanje – Finska

Zaposlenica MENEA-e, Karla Novak prisustvovala je studijskom putovanju u sklopu projekta EXPRESS (European Regions Promoting Renewable Energy Self-Sufficiency, sufinanciranog iz programa Interreg Europe 2021-2027.), a koji provodi REDEA.

Projekt okuplja 8 partnera (iz Finske, Irske, Francuske, Italije, Mađarske, Rumunjske, Hrvatske i Poljske) čiji je zajednički cilj smanjiti regionalnu ovisnost o uvoznoj energiji i fosilnim gorivima te povećati energetsku samodostatnost i udio obnovljene energije putem poboljšanja regionalnih strategija. Glavni fokus projekta je omogućiti brzi prijelaz na lokalno proizvedenu obnovljivu energiju za grijanje, električnu energiju i transport.

Da bi postigli zacrtane ciljeve, projekt se temelji na razmjeni znanja i iskustva među partnerima. To uključuje dijeljenje najboljih praksi, inovativnih tehnologija i strategija za razvoj obnovljive energije.

Tim povodom održano je studijsko putovanje u Finsku u lipnju ove godine. Tijekom dvodnevnog studijskog posjeta projekta, sudionici su imali priliku upoznati partnere projekta i saznati više o njihovim strateškim planovima. Tijekom posjeta su također organizirane aktivnosti koje su omogućile sudionicima da se upoznaju s konkretnim primjerima implementacije obnovljive energije i održivih energetskih rješenja u praksi. Ova iskustva su pružila uvid u najbolje prakse i mogućnosti koje se mogu primijeniti u vlastitim regijama. Sudionici su također imali priliku razgovarati o zajedničkim projektima i potencijalnim budućim suradnjama.