Solarna elektrana koja proizvodi struju i dok Sunca nema

Solarna termoelektrana Solana izgrađena je u pustinji u američkoj saveznoj državi Arizona i jedna je od prvih velikih solarnoenergetskih postrojenja na svijetu koje su opremljena spremnikom topline koji omogućava proizvodnju električne energije čak i kada Sunce ne sije, čime se bolje odgovara na potrebe za pokrivanjem vršne potrošnje. Cijelo postrojenje prostire se na 7,7 kmpustinje nalazi se pokraj gradića Gila Benda i koristi tehnologiju koncentrirane Sunčeve svjetlosti. Pri tome se Sunčevo zračenje reflektira od paraboličnih zrcala te ciljano usmjerava (tj. koncentrira) na izmjenjivače topline u obliku cijevi u kojima se nalazi solarni medij (termičko ulje) koji se pri tome zagrijava na 390 °C. Tako zagrijano termičko ulje potom se dovodi u generator pare gdje pregrijava vodu i stvara vodenu paru, koja zatim pokreće dvije parne turbine pojedinačne snage 140 MW, koje pokreću električne generatore i tako proizvode električnu energiju, baš kao u bilo kojoj drugoj termoelektrani.
No, ono po čemu je STE Solana posebna u usporedbi s drugim solarnim termoelektranama je to što solarni medij, osim što se pomoću njega proizvodi vodena para za pogon turbina, služi i za zagrijavanje otopljene soli koja se nalazi u spremnicima u neposrednoj blizini generatora pare. Radi se o sustavu za pohranu toplinske energije koji se sastoji od šest pari toplih i hladnih spremnika, ukupnog kapaciteta 125 000 t soli. U njima se sol pohranjuje na temperaturi 276 °C i kada Sunce zađe, solarni medij se tada može zagrijavati pomoću soli te potom ponovno proizvoditi paru i pokretati turbine.
Nije teško razumjeti zašto je takav način pohrane energije važan. Naime, jedan od ključnih problema pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora je da oni nisu baš uvijek na raspolaganju kada su najviše potrebni. Upravo se sustavima za pohranu energije proizvedene pomoću obnovljivih izvora omogućava prevladavanje tog problema, a neka od rješenja pri tome uključuju crpne, odnosno reverzibilne hidroelektrane ili pak pametne mreže kojima se bolje usklađuje proizvodnja i potrošnja električne energije.
Preuzeto s internet portala www.energetika-net.hr.