Savez Alpe-Jadran objavio javni poziv za sufinanciranje projekata u 2020. godini – rok za prijavu produžen do 31. svibnja 2020. godine

 

Zbog trenutne situacije s koronavirusom COVID-19, Upravni odbor Saveza Alpe-Jadran odlučio je produljiti otvoreni javni poziv za sufinanciranje projekata do 31. svibnja 2020. Ukupni iznos za najbolje ocijenjene projektne prijave iznosit će otprilike 50.000,00 EUR, a uvjeti prijave na javni poziv ostaju isti.


Savez Alpe-Jadran objavio je javni poziv za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza koji je otvoren od 1. ožujka 2020. do 31. svibnja 2020. godine. Na natječaj se mogu javiti prijavitelji koji provode međunarodne projekte u koji su uključene minimalno tri organizacije iz minimalno tri regije/države članice Saveza.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Projekti moraju uključivati najmanje tri redovita člana Saveza iz tri različite zemlje. Članice Saveza su hrvatske županije Primorsko-goranska, Istarska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, mađarska županija Vas, te slovenske općine koje zastupa Skupnost občin Slovenije (Zajednica općina Slovenije).

Savez Alpe-Jadran sufinancira:

– pripreme projekta u okviru odgovarajućih EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS +, Kreativna Europa itd.)

– provedbu projekata koje sufinancira EU

– zajedničke projekte koji su u općem zajedničkom interesu mreže suradnje

Važne smjernice za prijavu projekta:

» Svi članovi Saveza Alpe-Jadran moraju imati priliku biti dio projekta

» U prijavi je potrebno opisati ulogu svakog partnera

» Očekivana dodana vrijednost projekta za cjelokupni Savez mora biti jasno opisana u prijavnom obrascu i predmet je procjene nakon završetka projekta

» Ključan je opći doseg projekta (sudionici, mogući posjetitelji, očekivani medijski prijem, tiskano i/ili online objavljivanje rezultata itd.)

» Svi mali projekti moraju podržavati Prioritet 2.3 „Jačanje kohezije u zajednici“ (vidi str. 62/63 „SAA-2027“)

Obrazac za prijavu (na engleskom jeziku) s detaljnim smjernicama za provedbu, kao i proceduralna pravila i Strategija „SAA -2027“ dostupna je na poveznici http://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Zainteresirani prijavitelji moći će svoj projektni prijedlog prijaviti putem nadležnih TCP-a (Tematskih koordinacijskih točaka) koji obuhvaćaju područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Visoko obrazovanje, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština, Sport i Turizam.

Prijave su otvorene do 31. svibnja 2020. godine, 23:59 sati.

Adrese TCP-ova naznačene su na obrascu za prijavu, kao i na poveznici http://alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

Pozivamo sve zainteresirane organizacije na području Međimurske županije da definiraju projektne ideje u skladu s kriterijima Saveza Alpe-Jadran te da prijave svoje projektne prijedloge.

Više informacija o samom pozivu dostupno je na poveznici: https://alps-adriatic-alliance.org/alps-adriatic-alliance-call-for-financial-applications/