RURES – U Mađarskoj održan 4. sastanak projektnih partnera

U ponedjeljak 6. i u utorak 7. svibnja 2019., u Lentiju, Mađarska održao se 4. sastanak projektnih partnera projekta RURES – Promicanje održive upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Na navedenom sastanku kao projektni partneri sudjelovali su i predstavnici Međimurske energetske agencije d.o.o., MENEA te Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA. Osim hrvatskih projektnih partnera, na sastanku su sudjelovale i institucije iz ostalih partnerskih zemalja – Njemačke, Mađarske, Poljske, Češke te Slovenije.

Nakon govora dobrodošlice od strane domaćina, projektni partneri predstavili su trenutno stanje u implementaciji pilot investicije u svojoj regiji. Pa je tako Magdalena Trstenjak, suradnica iz REDEA-e, predstavila i stanje radova na administrativnoj zgradi u Čakovcu. Osim povećanja energetske učinkovitosti administrativne zgrade u Čakovcu, predstavljene su preostale 4 pilot investicije i to: sustav ventilacije s povratom topline u gradu Leisnigu u Njemačkoj, inteligentno praćenje potrošnje vode u javnom vodoopskrbnom sustavu općine Palecznica u Poljskoj, solarno E-Drvo u općini Puconci u Sloveniji te instalacija sustava koji koriste OIE u pokrajini Zala u Mađarskoj.

Kako je MENEA partner odgovoran za implementaciju 2. radnog paketa projekta, Implementacija planova energetske učinkovitosti, Iva Vrankić, stručna suradnica, predstavila je aktivnosti koje su provedene, koje se provode kao i one koje još treba implementirati do kraja projekta. Također, stručni suradnik Dejan Rođak prezentirao je karakteristični sustav obnovljivog izvora energije za našu regiju, odnosno velike fotonaponske sustave.

Drugi dan sastanka projektni partneri iz Mađarske organizirali su odlazak na samu pilot investiciju za sve sudionike. Kako je jedna od projektnih aktivnosti i recenziranje planiranih investicija od strane dionika i vanjskih stručnjaka svih uključenih projektnih partnera, kod razgledavanja postavljene instalacije sudjelovali su i spomenuti stručnjaci. Dionici/stručnjaci će tako naknadno na trenutno stanje i planiranu investiciju dati svoje primjedbe i prijedloge te će opisati mogućnosti prijenosa planirane pilot investicije na druga područja u Europi. Vanjski stručnjak kojeg su angažirali hrvatski projektni partneri za navedenu svrhu je g. Ivan Vinković, direktor MIN-Međimurje, investicije, nekretnine d.o.o. Mišljenja navedenih stručnjaka kasnije će se koristiti kako bi se izradio Akcijski plan prenosivosti pilot investicija na druga slična područja u Europi.

Projekt RURES odobren je na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Interreg Central Europe te se provodi u od 1.7.2017. do 30.6.2020. godine na području gore nabrojanih zemalja. Glavni cilj projekta je iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati energetsku učinkovitost u ruralnim regijama pošto one imaju veliki potencijal za postizanje energetske autonomije.